• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aykut CİHANGİR
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aykut  CİHANGİR
gizli-maildir@adaletmedya.net
Hukukçular İçin Kitap Tavsiyeleri
  • 31 Ekim 2021 Pazar
  • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
  • +
  • -

DOĞU KLASİKLERİ

Hak Dini Kur’an Dili-Elmalılı Hamdi Yazır
Kütüb-i Sitte
Fıkh-ı Ekber-İmam-ı Azam Ebu Hanife
Akaid-Ömer Nesefi
İdeal Devlet-Farabi
Et-Tibru’l Mesbûk fi Nasîhatil’l Mülûk(Yöneticilere Altın Nasihatler)-Gazâli
İhya-u Ulumi’d Din-Gazâli
Mesnevî-Mevlana Celaleddin-i Rumi
Makalat-Hacı Bektaş-ı Veli
Fevaid-Hacı Bektaş-ı Veli
Mukaddime-İbn Haldun
Kutadgu Bilig-Yusuf Has Hacib
Divan-ı Hikmet-Hoca Ahmed Yesevî
Ahlak-ı Âlâî-Kınalızade Ali Çelebi
Siyasete Dair Temel Bilgiler-İbn Rüşd
Siyasetname-Nizamülmülk
Mektubat-İmam-ı Rabbani
El-Ahkâmü’s Sultaniye-Maverdi
Bostan ve Gülistan-Şeyh Sâdi Şirazî
Kelile ve Dimne-Beydaba
Âmâk-ı Hayal-Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi
Dürerü’l Hükkâm, Şerhu Mecelleti’l Ahkâm-Hocaeminefendizade Ali Haydar Efendi
İslam Hukuku Nazariyatı Hakkında Bir Etüd-Sava Paşa
Külli Kaideler Şerhi-Kuyucaklızâde Mehmet Atıf Bey
Mecelle: Hukukun Doksan Dokuz İlkesi-Cengiz İlhan
Kimyâ-yı Saadet-Gazali
Mutluluğun Kazanılması-Farabi
Hukuk-i İslamiyye ve Istılahat-i Fıkhiye Kamusu-Ömer Nasuhi Bilmen
Füsûsu’l Hikem-Muhyiddin-i Arabî
Usul’ül Fıkh-İslam Hukuk İlminin Esasları-Zekiüddin Şa’ban
Peygamberler Tarihi-Mustafa Asım Köksal
İslam Hukukunda Yargılama Etiği ve İlkeleri-Nasi Aslan
İslam Tarihi-M. Asım Köksal
Bütün Yönleriyle Hz. Ömer ve Devlet İdaresi-Şibli Numani
Mukayeseli İslam Hukuku-H. Karaman
İslam Hukukunda Temel Hak ve Hürriyetler-S. Armağan
Risaleler-Koçi Bey
İslam Adliye Teşkilatı-F. Atar
İslam Deklerasyonu-Aliya İzzet Begoviç
Toplum ve Adaletli Yaşam-V. Aral
Hukuk Normunun Mantıksal Analizi-Y. Işıktaç
Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine-V. Aral
Hukuk Metodolojisi-Y. Işıktaç
Hukuk Mantığı ve Tefsir-Ali Himmet Berki
İslam Hukukunda Suç ve Ceza-M. Ebu Zehra

BATI KLASİKLERİ

Yasalar-Platon
Politika-Aristo
Yasamanın İlkeleri-Jeremy Bentham
Özgürlükler Üzerine-John Stuart Mill
Devlet-Platon
Atinalıların Devleti-Aristo
Nikomakhos’a Etik-Aristo
Yasalar Üzerine-Cicero
Kendime Düşünceler-Marcus Aurelius
Savaş ve Barış Hukuku-Hugo Gratius
Leviathan-Thomas Hobbes
Yönetim Üzerine İkinci İnceleme-John Locke
Eşitsizliğin Kökeni-J.J.Rousseau
İnsanın Doğası Üzerine Bir İnceleme-David Hume
Faydacılık-John Stuart Mill
Kölelik Yolu-F.A.Hayek
Adaletin Unsurları-David Schmidtz
Kanunların Ruhu Üzerine-Montesquieu
Suçlar ve Cezalar Hakkında-Cesare Beccaria
Sokrates’in Savunması-Platon
Faust-Goethe
Ütopya-Thomas More
Toplum Sözleşmesi-Jean Jacques Rousseau
Prens-Niccolo Machiavelli
Düşünce ve Tartışma Özgürlüğü Üzerine-John Stuart Mill
Pratik Aklın Eleştirisi-Immanuel Kant
Saf Hukuk Kuramı: Devlet ve Hukuk Özdeşliği-Hans Kelsen
Adalet:Yapılması Gereken Doğru Şey Nedir?-Michael J. Sandel
Edward F. Hennessey-Mükemmel Hakimler
Ahlak Eğitimi-Emile Durkheim
Hukuki Argümantasyonun Temelleri-Eveline T. Feteris

DİL, EDEBİYAT, MANTIK & DÜŞÜNCE

Bülbülü Öldürmek-Harper Lee
Bir İdam Mahkumunun Son Günü-Victor Hugo
Dava-Franz Kafka
Dönüşüm-Franz Kafka
Aforizmalar-Franz Kafka
Suç, Bir Ceza Avukatından Gerçek Hikayeler-Ferdinand Von Schirach
Suç ve Ceza-Dostoyevski
Gülün Adı-Umberto Eco
Suçluyorum-Emile Zola
Şirket-John Grisham
Simyacı-Paulo Coelho
Stephane Mallarme-Şiirler
Anılarım-Ernst E. Hirsch
Dreyfus Olayı-Emile Zola
Yabancı-Albert Camus
Mantık-Nurettin Topçu
1984-George Orwell
Nutuk-Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Siyasi Tarih-Oral Sander
Siyasal Düşünceler ve Yönetimler-Ayferi Göze
Bir Ceza Avukatının Anıları-Faruk Erem
Reis Bey-Necip Fazıl Kısakürek
İlmin Işığında Günün Meseleleri-Ali Fuad Başgil
Bilgi ve Değer-Hilmi Ziya Ülken
Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak-Ziya Gökalp
Felsefeye Giriş-Hilmi Ziya Ülken
Martı Jonathan Livingston-Richard Bach
Beyaz Zambaklar Ülkesinde-Grigory Petrov
Ölü Ozanlar Derneği-N.H.Kleinbaum
Sofie’nin Dünyası-Jostein Gaarder
Sefiller-Victor Hugo
Savaş ve Barış-Tolstoy
Kırmızı Pazartesi-Gabriel Garcia Marquez
Şeker Portakalı-Jose Mauro de Vasconcelos
Küçük Prens – Antonie de Saint-Exupery
Devlet Ana-Kemal Tahir
Denemeler-Montaigne
Aforizmalar-Montaigne
Türkiye’nin Maarif Davası-Nurettin Topçu
Millet ve Tarih Şuuru-Hilmi Ziya Ülken
Nesillerin Ruhu-Mehmet Kaplan
Temellerin Duruşması-Ahmet Kabaklı
Pratik Hukukta Metot-Ernst E. Hirsch
Devlet-i Aliyye Serisi-Halil İnalcık
Kültür ve Dil-Mehmet Kaplan
Beş Şehir-Ahmet Hamdi Tanpınar
Soneler-William Shakespeare
Küçük Ağa-Tarık Buğra
Osmancık-Tarık Buğra
Adalet Edebiyatı Antolojisi-H. Basri Erk
Torosların Ehmeti-Ahmet Fırat
La Fontaine-Masallar
Etik-İonna Kuçuradi
Medeni Bilgiler-Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Demokrasi Yolunda-Ali Fuad Başgil
Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devleti’nde Kadı-İlber Ortaylı
Kadılar Kitabı-İskender Pala
Hukukta Adaletsizliği Görmek-Gülriz Uygur
Etik Kuramları-Mehmet Türkeri
Demokrasiye Doğru-Sami Selçuk
Yargı Bağımsızlığı ve Yargıya Güven Ekseninde Yargıcın Davranış İlkeleri-Sibel İnceoğlu
Özlenen Hukuk Yaşanan Hukuk-Sami Selçuk
Bir Ömür Kürsü-Mehmet Kaşıkçı
Zorba Devletten Hukukun Üstünlüğüne-Sami Selçuk
Bağımsız Yargı Özgür Düşünce-Sami Selçuk
Adalet Mantığı ve Hüküm Verme Sanatı-M.P. Fabreguettes
Muhibbi Divanı-Kanuni Sultan Süleyman
Rubailer-Ömer Hayyam
Sherlock Holmes serisi
Cemil Meriç düşünce serisi

HUKUKÇULAR İÇİN TAVSİYE KİŞİSEL GELİŞİM KİTAPLARI

Gençlerle Başbaşa-Ali Fuad Başgil
The Magic-Rhonda Byrne
İrade Terbiyesi-Jules Payot
Büyük Düşünmenin Büyüsü-David J. Schwartz
%100 Düşünce Gücü-Jack Ensign Addington
Sınırsız Güç-Anthony Robbins
Savaşçı-Doğan Cüceloğlu
İnsan Denen Meçhul-Alexis Carrel
Savaş Sanatı-Sun Tzu
The Happiness Project-Gretchen Rubin
İyi Hissetmek-David Burns

*Bu liste uzar gider.

Bir hukukçu için önemli olan;

*Dil Bilgisi
*Mantık Bilgisi
*Din
*Tarih
*Psikoloji
*Sosyoloji
*Felsefe
*Eğitim
*Kişisel Gelişim
gibi çok geniş bir alanda karşılaştırmalı okumalarla mantıksal bir çerçeve, hayata dair geniş bir dünya görüşü, analiz, sentez, muhakeme, eleştirel düşünce, analitik yaklaşım bilgi, beceri ve yetkinliği kazandıracak kitaplar okumaktır.

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aykut Cihangir

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

AdaletMedya İnstagram Hesabımız
ads