• DOLAR
 • EURO
 • ALTIN
 • BIST
Av. Pelin YILMAZ
Av. Pelin YILMAZ
epostagizlidir@adaletmedya.net
Değerli Konut Vergisi Hakkında Merak Edilenler
 • 29 Aralık 2019 Pazar
 • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
 • +
 • -

07.12.2019 tarihinde ‘‘Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 7194 sayılı Kanun’’ ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen maddeler ile değerli konut vergisi Türk Hukuk sistemindeki yerini almıştır. Söz konusu mevzuata eklenen maddeler ile mesken niteliğinde bulunan taşınmazlardan bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenen değeri 5.000.000 Türk lirası( Bu bedel dahil)üzerinde olanlardan alınması gerekmekte olan bir vergi türü olarak karşımıza çıkmaktadır.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen 42. Maddeye göre; Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri  veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenen değeri  5.000.000 Türk lirası ve üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabidir. Diğer bir ifadeyle mesken niteliğinde bulunmayan ve değeri  5.000.000 Türk lirasının altında bulunan taşınmazlar değerli konut vergisi kapsamında değildir.

Kanunun 43. Maddesi ile aynı kanunun 42. Maddesine göre değerli konut vergisine tabi olan taşınmazların;

 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde ilan (http://tasinmazdegerleme.tkgm.gov.tr)ve ilgilisine ayrıca tebliğ edileceği,
 • Tebliğden itibaren 15 gün içerisinde ilgillerce Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’ne itiraz edilebileceği, itiraz edilmeyen taşınmazların değerinin bu aşamada kesinleşeceği,
 • İlgililerce yasal süre içerisinde itiraz edilmesi halinde Müdürlükçe itirazların 15 gün içerisinde değerlendirileceği ve itiraz hakkında bir karar vereceği,
 • Karar üzerine idari anlamda kesinleşen mesken niteliğindeki taşınmazın değerinin de yine Müdürlüğün internet sitesinde ilan olunacağı ve ayrıca ilgililere tebliğ edileceği,

düzenlemelerine yer verilmiştir.

Emlak Vergisi Kanunu’nun 43. Maddesine göre mesken niteliğindeki 5.000.000 Türk lirasının(Bu miktar dahil) üzerindeki taşınmazlarda yasada belirtilen yönteme göre tespit edilen bedele itiraz edilmemesi veya itiraz üzerine verilen karar sonrasında taşınmaz değeri idari anlamda kesinleşmiş olacak ve İYUK kapsamında idari işlem kesinlik kazanacaktır. Bu aşamadan sonra ilgiller ancak kesinleşen idari işleme karşı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7 gereği Vergi Mahkemelerinde 30 gün içerisinde dava yoluna başvurabileceklerdir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne yapılacak olan itirazda ve mahkeme aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlar;

Öncelikle idarenin taşınmaz değerini belirlerken hangi verilerden yararlandığı, değer tespit ve yöntemlerinin neler olduğu hususlarında tarafları bilgilendirmesi önem arz etmektedir. Dolayısıyla ilgililere tebliğ edilen taşınmaz değerini bildiren evrakın gerekçeden uzak salt değer içermesi usul ve yasaya aykırı olacaktır. İtiraz ve mahkeme aşamasında bu hususlar üzerinde durulması büyük önem arz etmektedir.

Emlak Vergisi Kanunu’nun 47. Maddesine göre; mesken nitelikli taşınmaza ilişkin bina vergi değeri ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenen değerin 42. Maddede belirtilen değeri aştığı yılı takip eden yılın şubat ayının 20. Günü sonuna kadar beyanname ile beyan edileceği  ve verginin, yetkili vergi dairesince yıllık olarak tarh ve tahakkuk olunacağı yazılıdır. Görüleceği üzere yasa, verginin beyan üzerine tahakkuk edeceğini hüküm altına almıştır. Dolayısıyla beyanname verilirken ihtirazı kayıt konulması halinde, beyanda bulunulan yer vergi mahkemesinde vergi idaresi hasım gösterilerek dava açılabilmesi de mümkündür.

Alanında uzman ve tecrübeli bir gayrimenkul değerleme kuruluşundan bilimsel görüş ve yöntemler dâhilinde alınacak olan gayrimenkul değerleme raporunun da yasal süreç içerisindeki etki ve önemi büyük olacaktır. Yine aynı zamanda idare ve vergi hukukunda uzman bir avukattan hukuki yardım alınması yasal sürecin etkili ve hatasız bir şekilde yürütülmesini sağlayacaktır.

No   TAŞINMAZIN DEĞERİ VERGİLENDİRME ORANI
       
1   5.000.000 TL İle 7.500.000 TL arasında olanlar Binde 3 = %0,3
2   7.500.001 TL ile 10.000.000 TL arasında olanlar Binde 6 = %0,6
 

3

  10.000.001 TL’yi aşanlar Binde 10 = %10

 

AV. Pelin Yılmaz KABASAKAL & Av. Ahmet DEMİRÇAKAN

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

AdaletMedya İnstagram Hesabımız
ads