• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
Yazı İşleri Müdürleri ve Zabıt Kâtiplerinin, Hakim ve Savcı Olarak Atanması İçin Kanun Teklifi

Yazı İşleri Müdürleri ve Zabıt Kâtiplerinin, Hakim ve Savcı Olarak Atanması İçin Kanun Teklifi

CHP Milletvekili Özgür ÖZEL, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi verildi. Teklif ile, yazı işleri müdürleri ve zabıt kâtiplerinin, yapılacak sınavlarda başarılı olmaları koşuluyla, almakta oldukları kadro aylıklarının karşılığı sınıf ve derecedeki idari yargı hakim ve savcılıklarına atanması, bir defaya mahsus olmak üzere bu meslekleri yapan kişilere yaş şartı aranmaksızın hukuk mesleklerine giriş sınavı ve idari yargı ön sınavına girme hakkı tanınması, adalet komisyonlarına, komisyonun görev alanına ilişkin faaliyette bulunan yetkili sendikanın bir temsilcisinin katılabilmesi amaçlanmaktadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gerekçesi ile ekte sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.
Özgür ÖZEL/ Manisa Milletvekili

GENEL GEREKÇE 

Ekonomik gelişmişliğin, toplumsal barışın, sosyal adaleti sağlanmanın altyapısını oluşturan yargi sistemi bu fonksiyonunu adil, etkin ve hızlı işlediği sürece yerine getirebilir. Bu sistemin sağlıklı şekilde işleyebilmesinde çalışanların moral, motivasyon, gelir, kariyer planlaması gibi faktörleri çok önemlidir.

Bakanlığınca açıktan İdari Yargıda hakim ve savcı olarak istihdam edilmektedir. Aynı okul mezunu olan Yazı İşleri Müdürü ve Zabit Kâtiplerinin eğitim durumları, bilgi birikim ve deneyimleri göz önünde bulundurularak idari yargıda sinavia hâkim ve savcı olarak değerlendirilmesi ile hem bu personelin kariyer planlaması yapılmış olur hem de bilgi ve deneyimlerinden yararlanılmış olur.
Adalet komisyonlarının yetki alanında almış olduğu karar ve uygulamalarda hâkim ve savcı dışında görev yapan diğer personelin temsilcilerinin de katılması ile daha çoğulcu, şeffaf bir yönetim anlayışı ile etkin ve verimli bir hizmet yönetimi sağlanmış olacaktır.

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1: Adalet hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için hakim ve savcı dışında görev yapan ve yargi sisteminin asli unsurlarından olan Yazı Müdürü ve Zabit Katiplerinin bilgi birikim ve deneyiminden yararlanarak bu personelin kariyer planlaması ile kurumsal aidiyet, moral ve motivasyonunun sağlanması amaçlanmaktadır.

MADDE 2: Bir defaya mahsus olmak üzere Yazı İşleri Müdürü ve Zabit Katibi olanlara yaş şartına bağlı olmaksızın Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavi veya Idari Yargi Ön Sınavına giriş hakkı getirilmektedir.

MADDE 3: Adalet komisyonlarında, adalet çalışanlarının temsilcilerinin de bulunması ile daha katilimcı bir yönetim anlayışı ile etkin ve verimli bir hizmet yönetiminin sağlanması amaçlanmıştır.

MADDE 4: Yürürlük Maddesidir.

MADDE 5: Yürütme Maddesidir.

2802 SAYILI HAKİMLER VE SAVCILAR KANUNUNDA YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ DEĞİŞİKLİK 

MADDE 1: 2802 sayılı Hakimler Ve Savcılar Kanunu’nun 39. Maddesine aşağıdaki fikra eklenmiştir.
“Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, idarî ilimler fakültelerinde idare, maliye ve ekonomi dallarından mezun olup en az 10 yıl kamu hizmeti bulunan Yazı İşleri Müdürleri ile en az 15 yıl kamu hizmeti bulunan Zabit Kâtipleri arasından Bu Kanunun 7. Maddesinin (e) fikrasında belirtilen sınavlarda başarılı olanlardan, Adalet Bakanlığınca 9/A maddesine göre yapılacak yazılı özel sınavı kazananlar başarı :: derecelerine göre sıraya konularak almakta oldukları kadro aylıklarının karşılığı sinif
ve derecedeki idarî yargı hâkim ve savcılıklarına, ayrıca bu fikra kapsamındaki şartları taşıyan hukuk mezunları adli yargi hâkim ve savcılıklarına da atanırlar. Bu : fikraya göre atanacakların sayısı toplam adli ve idari hâkim, savcı kadrosunun yüzde 25’inden fazla olamaz.”

MADDE 2: 2802 sayılı Hakimler Ve Savcılar Kanunu’na aşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir.
“Geçici Madde 22: Bu Kanun’un 39% maddesinin 5. Fıkrası kapsamında olan Yazı İşleri Müdürleri ile Zabit Katipleri, bu Kanun’un yürürlük tarihinden itibaren bir defaya mahsus olmak üzere, 8. Maddede belirlenen yaş koşullarına tabi olmaksızın 7. Maddesinin (e) fikrasinda belirtilen sınavlara girebilirler.”

MADDE 3: 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 133. Maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Adalet komisyonlarına; komisyonun görev alanında bulunan yetkili sendikanın bir temsilcisi de katılır.”

MADDE 4: Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5: Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

+ AdaletMedya İnstagram Hesabımızı Takip Edin
ads