• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
Cezaevi Memurlarından 11 Maddelik Talep

Cezaevi Memurlarından 11 Maddelik Talep

Ceza ve Tevkifevleri Memurları Derneği (CTEM-DER) Kurucu Başkanı Mustafa Balık, dernek yönetimi, üyeler ve diğer teşkilat çalışanları tarafından Dernek Başkanlığımıza ulaşan talep ve istekler doğrultusunda başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere TBMM, Bakanlıklar, Siyasi Partiler, Kamuoyu, Basın ve Tv kuruluşlarına sunulmak üzere onbir (11) başlık altında bir rapor hazırladığını açıkladı.

 

Yıllardır unutulan, görmezden gelinen Cezaevi Çalışanları adına sunduğumuz ekteki haklı taleplerin, başta Şahsınız ve mensubu bulunduğunuz Parti Yönetiminizce “Cezaevi Personel Reformu” başlığı adı altında masaya yatırılarak, çalışanlarımızı temsilen CTEM-DER Temsilcileri, Adalet Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı idareci ve bürokratlarımızın katılımı ile komisyon kurularak veya çalıştay gerçekleştirilerek acilen çözüme kavuşturulmasını, altmış bin kişilik CTE ailesi olarak büyük bir umut ile beklediğimizi, TBMM’de gerekli yasal düzenlemelerin yapılması (ceza indirimi, 2.Yargı Paketi görüşmeleri sırasında dahi) yönünde irade gösterilmesini talep ettiğimiz hususunu belirtir. Başta Şahsınız ve Parti Yönetiminize saygıyla arz ederiz.

CTE Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatları Personel Talep Raporu” CEZA VE TEVKİFEVLERİ MEMURLARI DERNEĞİ tarafından Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Bakanlıklar, Siyasi Partiler, Kamuoyu, Basın ve Tv kuruluşları ile Tarafların dikkatine sunulmak üzere onbir (11) başlık altında hazırlanmıştır.

 

“CEZAEVİ PERSONEL REFORMU”

1-SENDİKA HAKKI:

Anayasamızın 5, 11, 13, 51. ve 90. maddeleri (ilgili Uluslar arası sözleşmeleri)  ile güvence altında olan (temel hak ve özgürlükler) Sendikal Örgütlenme Hakkımızın, anayasaya aykırı olarak Kamu Sendikaları ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanununun sendika üyesi olamayacaklar başlıklı 15.maddesi (k) fıkrasında ‘Ceza İnfaz Kurumlarında görevli kamu çalışanları sendika kuramazlar’ hükmünün kaldırılarak cezaevi çalışanlarına SENDİKA hakkının verilmesi.

 

2-EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI:

Ceza İnfaz Kurumları çalışanları olan infaz koruma memurlarının GİH sınıfından alınarak Emniyet Hizmetleri Sınıfına aktarılması, adı üstünde infaz KORUMA memurlarının hakkı ve en önemli isteğidir. Büro personeli gibi GİH sınıfında bulunmaları büyük haksızlıktır ve değişiklik genel bir beklentimizdir. Asker ve polis ile yaklaşık eşdeğer bir görev yürüttüğümüz açıktır. Fiziki görünümümüz, suçlularla iç içe oluşumuz aynı şartları taşımaktadır. Fazlamız olup eksiğimiz yoktur. Görevimiz suçluların güvenlik ve gözetimi, barınmaları, beslenmeleri ve topluma yeniden kazandırılmaları üzerine kuruludur. Emekli oluncaya kadar hükümlülere hizmet vermekteyiz. Bu sebeple görev ve görev tanımımıza uygun olan Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil edilmesi ile birlikte özlük haklarımızın da birlikte yeniden ele alınarak düzeltilmesi.

3-KADRO:

Ceza İnfaz Kurumlarında yaklaşık 60 bin personel 24 saat esasına göre görev yapmaktadır. 10 bin personel 4/b diye tabir edilen Sözleşmeli Personel olarak aynı alanda, aynı işi, aynı koridoru, aynı kısıtlılığı ve aynı havayı birlikte solumakta ancak izin, maaş, iş güvencesi, disiplin, özlük hakları bağlamında kadrolu ile Sözleşmeli Personel arasında fark değil adeta Uçurum bulunmaktadır. Anayasamızın “Eşit İşe Eşit Ücret” ilkesi gereği aradaki farkın Sözleşmeli Personele KADRO verilerek kapatılması.

4-FAZLA MESAİ ÜCRETİ:

Ceza İnfaz Kurumlarında vardiyalarda görev yapan başta infaz koruma memurları normal devlet memurlarının haftada yapması gereken kırk (40) saatin çok üstünde, yılda doksan (90) günü bulan fazla çalışma yapmaktadır. Ancak kimi kurumlarda fazla mesai karşılığı en çok on (10) izin kullanabilmekte, on günden fazlası kullandırılmamaktadır. Gerekçe olarak personel yetersizliği gösterilmektedir. Bu durumda sosyal devletin gereği çalışma karşılığı verilmesi gereken karşılık verilmemekte, izin verilemediği gibi karşılığında Ücret de verilmemektedir. Cezaevlerinde hükümlü sayısı aşırı arttığından çok yoğun ve yorucu bir çalışma yapılmakta karşılığı olan izin verilmemekte, ücret ödenmemekte bu sebeple çalışanda olumsuz ve sahipsizlik duygusu yaratmaktadır. Çünkü fazla çalışma belli bir ay veya dönemi değil, bütün yılları kapsayarak devam etmektedir. Personel yetersizliği nedeniyle kullandırılamayan (verilmeyen) fazla mesai İzni yerine gerektiğinde ÜCRET de ödenebilmesi.

5-EMEKLİLİKTE SİLAH TAŞIMA HAKKI:

Ceza İnfaz Kurumlarında görev yapan başta infaz koruma memurları kurumlarda görevi gereği toplumda dışlanmış, suç örgütü, çete, kapkaççı, tecavüzcü, katil, terörist vb eylemler sebebiyle tutuklanan toplumun çekindiği, korktuğu kişilerle birlikte olup onların güvenliğini barınmasını, iaşesini sağlamaktadır. Bu sebeple cezaevlerinde görev yapıp emekli olan personeller sokakta sivil vatandaş olarak yaşamaya devam etmekteler, terörist, suç örgüt mensupları vb kişilerle aynı alanda, sokakta birlikte yaşamaktadır. Görev sırasında bizlere verilen silah taşıma hakkı, emekliye ayrılınmakla birlikte iptal edilmektedir. Sık sık cezaevi personellerine silahlı vb saldırılar yapıldığını görmekte, duymaktayız. Emeklikte iptal edilen silah taşıma ruhsatlarının, emeklilikte de devam ettirilmesi, görev sırasında ve Emeklilikte Silah Taşıma Hakkının verilmesi. Cte şöförlerine de silah taşıma hakkının görev ve emeklilikte verilmesi.

 

6-İSİM (ÜNVAN) DEĞİŞİKLİĞİ:

Ceza infaz kurumlarında görev yapan personellerin %90’ı İnfaz Koruma Memuru ünvanlı kişilerdir. 1984 yılında yapılan bir değişiklikle Gardiyan olan ismimiz İnfaz Koruma Memuru olarak değiştirilmiştir. Ancak aradan geçen otuzüç (33) yıla rağmen toplumda ve halk arasında Gardiyan olarak anılmakta, bu da olumsuz bir bakış, algı oluşturmaktadır. Toplumumuzun alışamadığı, söylemesi uzun ve zor olan İnfaz koruma memuru ünvanımızın, söylenmesi, akılda kalması ve kısa olması sebebiyle Cezaevi Polisi, Adliye Polisi vb bir isim ile değiştirilmesi.

 

7-3600 EK GÖSTERGE

Emeklilikte az da olsa ortalama bir maaş almak ve torunlarımıza harçlık verebilmek için, bir milyon beş yüz bin kamu çalışanına vaat edilen Ek Göstergemizin 3600’e çıkarılması.

8-YEŞİL PASAPORT

Kadro derecemizin aşağı indirilerek Yeşil Pasaport alabilmek hakkının sağlanması.

 

9-CEZAEVİNDEKİ YARDIMCI HİZMETLER SINIFINA HAİZ PERSONELLERİN TEKNİK HİZMETLERE AKTARILMASI

Ceza İnfaz Kurumlarında görev yapan aşçı vb. personellerin Yardımcı Hizmetler Sınıfının Teknik Hizmetler Sınıfına Aktarılması.

 

İŞYURTLARI GELİRLERİNDEN TÜM PERSNELE KAR PAYI VERİLMESİ

10-Ceza İnfaz Kurumlarımıza bağlı olarak faaliyet gösteren İşyurtları üretiminden elde edilen gelirler,  asli görevini yapmayarak İşyurtlarında görev yapan personele ödenmektedir. Ceza İnfaz Kurumlarındaki asli vazifeler bu sebeple diğer personellerin üzerine kaldığı halde kar paylarından yararlandırılmamaktadır. Tüm teşkilat personellerine İşyurtları gelirlerinden belli bir oranda Kar Payı verilmesi.

 

DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELLERİNE FİİLİ HİZMET ZAMMI (YIPRANMA) VERİLMESİ

11- 25 Ağustos 2017 tarihinde ceza infaz kurumlarında görev yapan tüm ünvanlardaki personele Fiili Hizmet Zammı (yıpranma) verildi. Ancak ceza infaz kurumlarında infaz hükümlerine göre cezasını tamamlayarak, denetimli serbestlik hükümlerine tabii olup DSM’lerde infazına devam olunan hükümlülerin takibi ve kontrolünde görevli infaz koruma ünvanlı personellerle birlikte diğer bir çok ünvandaki personel bu haktan yararlandırılmadı. Denetimli Serbestliğe ayrılan ve infazı devam eden hükümlü sayısı yaklaşık 500 bin kişi civarındadır. DSM Personelleri cezaevlerinden ayrılarak infazı devam eden farklı suçlardan hüküm giymiş olan kişiler ile her zaman açık alanda, yolda, sokakta yüzyüze karşı karşıya kalmaktadırlar. Cezaevi personelleri gibi, belki de daha fazla aynı risklerle karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu sebeple Denetimli Serbestlik Müdürlüğü çalışanlarının da Fiili Hizmet Zammından (yıpranma) yararlandırılması.

 

Mustafa BALIK

CTEM- DER Yönetim Kurulu a.
Genel Başkan

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

+ AdaletMedya İnstagram Hesabımızı Takip Edin
ads