• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin İş Bölümü

Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin İş Bölümü

Hakimler ve Savcılar Kurulu Tarafından Bölge İdare Mahkemelerinin İş Bölümlerine İlişkin Duyuru Yayınlandı.

HSK tarafından açıklanan duyuru ile ANKARA Bölge İdare Mahkemeleri’nin İş Bölümü de netleşmiş oldu.

HSK’nın Bölge İdare Mahkemeleri’nin İş Bölümüne İlişkin Duyurusu; 

2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 20/07/2017 tarih ve 7035 sayılı Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile değişik 3. maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenen “Gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak bölge idare mahkemesi daireleri arasındaki iş bölümü, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenir.” hükmü uyarınca, Bölge İdare Mahkemeleri İdari ve Vergi Dava Daireleri numaraları ile aralarındaki iş bölümünün yeniden belirlenmesi hususu, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından görüşülerek 16/01/2020 tarihli ve 72 sayılı karar ile sonuçlandırılmıştır.

İş bölümlerine ilişkin kararlar ekte yer almakta olup, meslektaşlarımıza ve teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ederiz.

Saygıyla duyurulur.

HSK’nın Ankara Bölge İdare Mahkemesine İlişkin Almış Olduğu İş Bölümü Kararı;

 

ANKARA Bölge İdare Mahkemesi’nde aşağıda bulunan Dairelerin Dava Konuları ve Alt Dava Konularını İçeren Ayrıntılı İş Bölümlerine ulaşmak için buraya tıklayınız…

 

ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ İŞ BÖLÜMÜ KARARI
2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 20/07/2017 tarih ve 7035 sayılı Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile değişik 3. maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenen “Gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak bölge idare mahkemesi daireleri arasındaki iş bölümü, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenir.” hükmü uyarınca, idari ve vergi dava dairelerinin numaraları ile aralarındaki iş bölümünün belirlenmesi gündemi ile toplanılarak iş durumu incelendi.

 

A) İDARİ DAVA DAİRELERİ ARASINDAKİ İŞ BÖLÜMÜ KRİTERLERİ
Ankara Bölge İdare Mahkemesi “İdari Dava Daireleri” arasında iş bölümü, istinaf incelemesinin sonuçlandırılmasında zaman kayıplarını önlemek, uzmanlaşmayı, akademik çalışma ve işbirliğini desteklemek, hukuki uyuşmazlıkların çözümünde sorumluluk üstlenerek yönlendirici olabilmek ve idari dava dairelerinin hukuksal kimliklerini güçlendirmek amacıyla aşağıda yer alan “ihtisas alanı ve temel görev esasları” çerçevesinde yapılır.

İptal davasıyla birlikte açılan tam yargı davaları ile idari işlemin uygulanmasından doğan zararların tazmini istemiyle açılan tam yargı davalarına karşı yapılacak istinaf başvuruları uyuşmazlığın esasına bakmaya görevli idari dava dairesince görülür.

Bu iş bölümü 16/01/2020 tarihinden itibaren uygulanır. İş bölümünün uygulanmasında; dosyaların istinaf incelemesi için ilgili daireye fiziki olarak ulaştığı tarih değil, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden gönderildiği tarih esas alınır. Bu iş bölümü değişikliği ile başka bir dairenin görevine verilen işlere ilişkin dosyalar derhal görevli yeni daireye devredilir.

 

Ankara Bölge İdare Mahkemesi “İdari Dava Daireleri” arasında iş bölümü, istinaf incelemesinin sonuçlandırılmasında zaman kayıplarını önlemek, uzmanlaşmayı, akademik çalışma ve işbirliğini desteklemek, hukuki uyuşmazlıkların çözümünde sorumluluk üstlenerek yönlendirici olabilmek ve idari dava dairelerinin hukuksal kimliklerini güçlendirmek amacıyla aşağıda yer alan “ihtisas alanı ve temel görev esasları” çerçevesinde yapılır.

 

İhtisas Alanı;
a) Ankara Bölge İdare Mahkemesi İdari Dava Daireleri; onüç “ihtisas alanı” altında toplanır.
b) Her idari dava dairesi, kural olarak yalnızca bir ihtisas alanı altında yer alır.
c) Zaruret bulunması halinde bir idari dava dairesi, birden fazla ihtisas alanı altında yer alabilir.

Temel Görev;
a) Her bir idari dava dairesi, ihtisas alanına giren temel görev ya da görevlere sahiptir.
b) İdari dava dairelerine, kural olarak, temel görevi ile bağdaşmayan görevler verilmez.
c) Zorunluluk bulunması halinde bir daireye, bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ihtisas alanı ve temel görevi dışında da görev verilebilir

 

b) Ortak Hükümler

İdare mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıkları ve bağlantılı davalarda yapılacak merci tayini, uyuşmazlığın esasını çözmekle görevli idari dava dairesince yapılır. İdare ve vergi mahkemeleri arasındaki görev uyuşmazlıkları 1. İdari Dava Dairesince çözümlenir.

İptal davasıyla birlikte açılan tam yargı davaları ile idari işlemin uygulanmasından doğan zararların tazmini istemiyle açılan tam yargı davalarına karşı yapılacak istinaf başvuruları uyuşmazlığın esasına bakmaya görevli idari dava dairesince görülür.

Yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlara karşı yapılacak itirazlar uyuşmazlığın esasına bakmaya görevli dairece görülür.

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un uygulanmasına ilişkin istinaf başvuruları alacağın tahakkukuna ilişkin davalara bakmakla görevli dairece görülür.

Diğer idari dava dairelerinin görevleri dışında kalan istinaf başvuruları 10. İdari Dava Dairesinde görülür.

 

ANKARA Bölge İdare Mahkemesi’nde bulunan Dairelerin Dava Konuları ve Alt Dava Konularını İçeren Ayrıntılı İş Bölümlerine ulaşmak için buraya tıklayınız…

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

+ AdaletMedya İnstagram Hesabımızı Takip Edin
ads