• DOLAR
  $2.452,4600
 • EURO
  $0,8590
 • ALTIN
  $39.306,5000
 • BIST
  $172,6100
Yargılama Yenilenirse Aynı Hakim Görev Alamaz

Yargılama Yenilenirse Aynı Hakim Görev Alamaz

Yargılamanın Yenilenmesinde Emsal Yargıtay Kararı

Yargıtaya göre; İlk kararı veren hakimin olayla ilgili kanaatinin oluştuğu, görüşünün ilk hükümle belirginleştiği, yeniden yargılama aşamasında ya da bu aşamaya götürecek talebin kabule değer olup olmadığına dair vereceği kararda önceki kanaat ve görüşünün etkisi altında kalabilecektir.

Bu nedenle adil yargılama hakkının bir uzantısı olarak olaya tamamen yabancı, farklı bir hakimin yargılamanın yenilenmesi talebini incelemesi gerekir.

Yargıtay bu durumu esas almayan yerel mahkeme kararını bozmuştur.

 

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

Esas Numarası: 2020/527

Karar Numarası: 2020/722

Karar Tarihi: 03.02.2020

ÖZETİ: Yargılamanın yenilenmesi halinde önceki yargılamada görev yapan hakim aynı işte görev alamaz” şeklindeki düzenleme ile aynı Kanun’un 318/1. maddesindeki “Yargılamanın yenilenmesi istemi, hükmü veren mahkemeye sunulur. Bu mahkeme, istemin kabule değer olup olmadığına karar verir.” biçimindeki düzenleme karşısında,

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 11.12.2019 tarih ve 2019/15727 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 18.12.2019 tarih ve KYB-2019/128568 sayılı ihbarname ile;

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na aykırı davranmak suçundan sanık …’ün anılan Kanun’un 359/b-1 ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 43 ve 62. maddeleri uyarınca (iki kez) 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezaları ile cezalandırılmasına dair Gaziosmanpaşa 16. Asliye Ceza Mahkemesinin 17/12/2018 tarihli ve 2017/14 esas, 2018/607 sayılı kararının kesinleşmesini müteakip, sanık tarafından yapılan yargılamanın yenilenmesi talebinin reddine ilişkin Gaziosmanpaşa 16. Asliye Ceza Mahkemesinin 08/07/2019 tarihli ve 2017/14 esas, 2018/607 sayılı ek kararına yönelik itirazın reddine dair merci İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinin 02/08/2019 tarihli ve 2019/690 değişik iş sayılı kararının, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 23/3. maddesinde yer alan “Yargılamanın yenilenmesi halinde önceki yargılamada görev yapan hakim aynı işte görev alamaz” şeklindeki düzenleme ile aynı Kanun’un 318/1. maddesindeki “Yargılamanın yenilenmesi istemi, hükmü veren mahkemeye sunulur. Bu mahkeme, istemin kabule değer olup olmadığına karar verir.” biçimindeki düzenleme karşısında, ilk kararı veren hakimin olayla ilgili kanaatinin oluştuğu, görüşünün ilk hükümle belirginleştiği, yeniden yargılama aşamasında ya da bu aşamaya götürecek talebin kabule değer olup olmadığına dair vereceği kararda önceki kanaat ve görüşünün etkisi altında kalabileceği, bu nedenle adil yargılama hakkının bir uzantısı olarak olaya tamamen yabancı, farklı bir hakimin yargılamanın yenilenmesi talebini incelemesi gerektiği cihetle, somut olayda mahkümiyet hükmünü veren Hakim …’in yargılamanın yenilenmesi talebini değerlendiremeyeceği gözetilmeden, itirazın bu yönden kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden” bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca, bozulması istenilmiş olmakla,

Dosya incelendi, gereği görüşüldü:

İncelenen dosya içeriğine göre; kanun yararına bozma istemine atfen düzenlenen ihbarname içeriği yerinde görülmekle, Gaziosmanpaşa 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 08.07.2019 tarihli 2017/14 Esas ve 2018/607 Karar sayılı yargılamanın yenilenmesi talebinin kabule değer görülmediği gerekçesiyle reddine dair ek kararına ilişkin mercii İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 02.08.2019 tarih ve 2019/690 Değişik İş sayılı itirazın reddine yönelik kararının, CMK’nin 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde ifasına, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İADESİNE, 03.02.2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

+ AdaletMedya İnstagram Hesabımızı Takip Edin
ads
– Resmi Twitter Hesabımız