• DOLAR
  $1.965,8800
 • EURO
  $0,5876
 • ALTIN
  $31.746,6900
 • BIST
  $121,4900
Türk Hukukunda Profesyonel Futbolcu Sözleşmesinin Futbolcu Tarafından Haklı Feshi

Türk Hukukunda Profesyonel Futbolcu Sözleşmesinin Futbolcu Tarafından Haklı Feshi

Profesyonel futbolular ile kulüpler arasında imzalanan sözleşmeler; gerek taraflar arasında kararlaştırılan özel hükümlerin gerçekleştirilmemesi, gerekse de profesyonel futbolcu sözleşmesinin genel hükümlerinin taraflarca ihlal edilmesinden kaynaklı tek taraflı olarak taraflarca Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferi Talimatı (PFSTT) uyarınca feshedilebilir. Yazımızda bu fesih hallerinden futbolcunun sözleşmeyi haklı feshinden bahsedeceğiz.

 

Futbolcu Tarafından Haklı Fesih Halleri

Futbolcunun sözleşmeyi fesih hakkı bulunan haller PFSTT m. 28 de sayılmıştır. Bu maddeye göre;

 1. Sözleşmede belirlenen ücret alçaklarının ödenmemesi,
 2. Futbolcunun, kulüp tarafından sosyal güvenlik haklarının ihlali,
 3. Sözleşmede kararlaştırılan diğer edimlerin (özel hükümlerin) ifa edilmemesi,
 4. Futbolcu 23 yaşından büyükse; kulübün sezon içinde oynadığı resmi maçların %10’undan daha azında forma giymiş olması (sportif fesih hakkı), durumlarını fesih halleri sayabiliriz.

Futbolcu ücreti ödenmezse ne yapmalı?

Futbolcunun sözleşmede kararlaştırılan ücretlerinden (aylık, maç başı, garanti, prim…) herhangi birini kulüp ifa etmekte temerrüde düşerse; oyuncunun önünde iki farklı seçenek vardır. Burada sormamız gereken konu futbolcu ücretini taleple beraber sözleşmesini feshetmek istiyor mu? Yoksa sadece muaccel olmuş alacaklarını talep etmek mi istiyor? sorularının cevabına göre farklı yollar izlenmelidir.

 1. Futbolcu sözleşmesini feshetmek arzusunda ise (PFSTT m. 28/1);sözleşmede belirlenen ve vadesi gelmiş ancak ödenmemiş alacakları için kulübüne ve bilgi için TFF’ye noterden kendisi veya vekili vasıtasıyla keşide edeceği ihtarname ile 30 gün içerisinde ücretin ödenmesini isteyecektir. Ayrıca ücretin ödenmemesi halinde sözleşmenin feshedileceği ihtar edilmelidir. Futbolcunun ihtarına rağmen, kulüp süresi içinde vadesi gelmiş ve hak edilmiş alacakları ödememesi durumunda sözleşmenin fesih tarafı işleme alınır. Yani kulübün ücreti zamanında ödememiş olması futbolcuya sözleşmeyi fesih hakkı verecektir.

Futbolcu veya vekilinin ilk ihtarda belirttiği sürenin dolmasının ardından ancak 7 gün içinde yeni gönderilecek ihtar ile sözleşmenin feshedildiği kulübe ve bilgi için TFF’ ye bildirilir.

Futbolcunun alacakları tahsili için icra hukuku hükümleri saklıdır.

 1. Futbolcu sözleşmeyi feshetmek istemiyor ise (PFSTT mükerrer m. 22) ; sözleşmede belirlenen ve vadesi gelmiş ancak ödenmemiş alacakları için kulübüne ve bilgi için TFF’ ye noterden kendisi veya vekili vasıtasıyla keşide edeceği ihtarname ile en az 10 günlük bir süre tanınmış olması gerekir. Kulüp sözleşmeden kaynaklanan mali yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, futbolcunun icra hukukundan doğan hakları saklıdır. Ayrıca kulübün bu tutumu üzerine Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) çeşitli yaptırımlar uygulamaya yetkilidir.

Bu yaptırımlar (PFSTT mükerrer m. 22/4) ; ihtar, kınama, para cezası, bir veya iki tam ve birbirini takip eden transfer ve tescil dönemi boyunca transfer yasağıdır. Yaptırımların uygulanmasında kulübün bu konu üzerine tutumu ve mali yükümlülüklerine yerine getirmemesindeki ihlallerin sayısı önemlidir. Belirtilen cezalar kulübün ihlalinin ağırlığına göre birlikte uygulanabilir, ertelenebilir veya ağırlaştırılabilir.

Futbolcu diğer edimler (özel hükümlerin) ifa edilmezse ne yapmalı?

Futbolcu ile kulüp arasında yapılan sözleşme hükümleri, Borçlar Kanunu hükümlerine göreserbestçe belirlenebilir. Diğer edim katagorisinde incelediğimiz konu profesyonel futbolcu sözleşmesinin esaslı unsurları dışında kalan kısımdır.

Özel hükümlerin kulüpçe ifa edilmemesi durumunda ücrete nazaran verilen süreler konusunda farklılıklar vardır. Tarafların sözleşmede üstlendiği edimleri yerine getirmemesi halinde futbolcunun kulübüne ve bilgi için TFF’ ye noterden kendisi veya vekili vasıtasıyla keşide edeceği ihtarname ile edimin ifasının durumuna göre 7 günden az olmamak üzere süre verilmelidir. Sözleşmede verilecek süre konusu PFSTT m. 28/2’de “makul süre” olarak belirtilmiştir. Sürenin makullüğü her ne kadar 7 günden az olmamak üzere diye belirtilmiş olsa da edime göre belirleneceğinden oldukça soyut bir kavramdır. Bu sürenin makullüğü süre sonunda haklı fesih içinde oldukça önem taşımaktadır.

 

Futbolcu resmi maçların %10’undan daha azında forma giymişse ne yapmalı? (Sportif Nedenle Fesih Hakkı)

Bu durumda en önemli nokta futbolcunun fesih arzusunun olup olmadığı ve futbolcunun 23 yaşından büyük olması durumudur. Eğer futbolcunun %10’dan daha az maçta forma giymiş olsa bile fesih arzusu yoksa sözleşme adına herhangi işlem yapmasına gerek yoktur. Ancak futbolcu hem 23 yaşından büyük hem de kulübün resmi oynadığı maçların %10’undan daha az maçta forma giydiyse sözleşmeyi sportif haklı sebeple feshedebilir. Böyle bir fesih futbolcunun durumu ve somut olaya göre tespit edilir. Örneğin futbolcu sezonun belirli haftalarında sakatlığı nedeniyle oynamak istemediyse veya oynayamadıysa belirli haftalar tespit edilerek dâhil edilmez. Bu fesih hakkı uygulamada en çok bir sakatlığı olmadan kulüp tarafından kadro dışı bırakılmış oyuncular için öngörülür. Bir diğer husus ise feshin tarihidir. Futbolcu bu haklı sebebe dayanarak fesih işlemini kulübün sezon bitimindeki son resmi maçı bitiminden 15 gün içinde yapması gerekmektedir.

 

Fesih Usulü (PFSTT m. 29)

Yukarıda açıkladığımız sebeplerle sözleşmeyi feshetmek isteyen futbolcu ve vekili belirli usul kurallarına da uymalıdır. Bu aşamalar sırasıyla PFSTT m. 29 da sayılmıştır. Bu aşamalar;

 1. Fesih hakkını elde eden taraf noter kanalıyla bir ihbarname keşide ederek kulübe ve bilgi için TFF’ ye göndermelidir.
 2. TFF alınan ihbarnamenin suretlerini tebellüğ ettiğinde feshi kayıtlarına işler ve işlemi taraflara bildirir.
 • Fesih halinde futbolcu, ancak transfer olacağı kulübün feshin hukuki ve sportif cezai sonuçlarından birlikte sorumlu olduğunu kabul ettiğini belirten taahhütnameyi imzalaması halinde transfer olabilir.

Futbolcu veya vekili belirtilen usul şartlarını da yerine getirdiğinde sözleşme feshedilmiş ve TFF kayıtlarında tescil edilmiş olur.

Anıl NİZAM

 

Kaynakça:

 • KIZILKAYA Yakup, “Profesyonel Futbulcunun İş İlişkisinin Sona Ermesi Ve Sonuçları”, Beta Yayınevi, 2019.
 • BİLGİÇ Ebrar, ŞAHİN Enes, KAHRAMAN Emir, “Spor Hukuku El Kitabı”, 2020.
 • Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı ve Kararları
 • KILIÇOĞLU Ahmet M., “Borçlar Genel Hükümler”, 21.B., Ankara Turhan Kitapevi, 2017.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

+ AdaletMedya İnstagram Hesabımızı Takip Edin
ads
– Resmi Twitter Hesabımız