• DOLAR
  $4.053,9200
 • EURO
  $0,7779
 • ALTIN
  $48.221,3700
 • BIST
  $146,8000
Abdullah TETİKOĞLU
Abdullah TETİKOĞLU
emailadresi.gizli@adaletmedya.net
Tüm Yönleriyle Göçmen Kaçakçılığı Suçu
 • 03 Haziran 2020 Çarşamba
 • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
 • +
 • -

Göçmen Kaçakçılığı Suçu (TCK MD. 79)

Öncelikle göçmen kelimesinin köküne ve kelimenin ne anlam ifade ettiğine bakalım.

Göçmen Türkmence kökenli bir kelime olup, muhacir; yurdunu terk edip diğer yurtlara göç eden kimseye verilen isimdir. Göçmen kaçakçılığı suçu uluslararası ölçekte bir suçtur ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun da da varlık alanı bulmuştur. Göçmen kaçakçılığının nedenlerine bu bağlamda; siyasi ve ekonomik krizler, iç karışıklıklar, savaşlar, baskıcı rejimler, kaos ortamı gösterilebilir. Göçmen olan kimseler için göç her zaman alternatif bir yol olmuştur çünkü göç etme düşüncesi insanları bulundukları kötü şartlardan bir nebzede olsa kurtardığı için insanlar her zaman göçü bir kurtuluş vesilesi kabul etmişler ve bu inançla hareket etmişlerdir. Daha iyi bir yaşam ve bu bağlamda maddi sıkıntıların olmadığı bir ömür sürme isteği her zaman insanları cezbetmiştir ve göçte bu vesileyle insanlık zihnindeki yerini almıştır.

Bu suçun yasal tanımını Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi EkKara, Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokolü yapmıştır. Buna göre göçmen kaçakçılığı; maddi veya manevi çıkar elde etmek için, kişinin vatandaşı olmadığı bir ülke sınırına usulsüz girişinin temini olarak ifade edilmiştir. Göçmen kaçakçılığında, organize bir şekilde yapılanan kişilerin göçmen olan kişileri; ülkelere yasal olmayan yollardan soktukları, yasal olmayan yollarla ülkede barındırdıkları ve yine aynı usulsüzlükle ülkeden çıkardıkları görülmektedir. 5237 sayılı TCK 79. maddesinde Göçmen Kaçakçılığı suçu düzenlenmiştir. Buna göre;

Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan;

a-Bir Yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlayan

b-Bir Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlayan kişi,……..’ ifade edilerek suçun ne şekilde vuku bulacağının sınırı çizilmiştir.

Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Unsurları

Göçmen Kaçakçılığı suçuyla korunan hukuksal menfaat ülkeye sokulan, ülkede barındırılan veya yasadışı yollarla ülkenin dışına çıkarılan göçmenlerinmaddi ve manevi varlık bütünlükleridir. Ayrıca sonuç itibariyle göçmenlerin, yasadışı yollarla ülkeye sokulması veya ülke dışına çıkarılması da o ülkenin milli güvenliğine ve kamu düzenine halel getireceğinden bu bağlamda korunan diğer bir menfaat ise kamu düzeni ve milli güvenliktir.

Bu suçun faili herhangi bir kimse olabilir, failin Türk vatandaşı ya da yabancı olması özellik arz etmez.

Bu suçun mağduru ise göç eden göçmenler değildir, mağdur olan taraf ülkesine yasadışı yollardan giriş yapılan Devletlerdir. Göçmenlerin suçun mağduru olması imkansızdır çünkü göçmenler bizatihi suçun üzerlerinde işlendiği varlıklardır yani suçun konusunu teşkil etmektedirler. Göçmenler bu bilgiler ışığında fail ve mağdur değillerdir peki bunlar yapmış olduğu fiillerden sorumlu tutulmayacaklar mıdır? Göçmenler kaçakçılık suçunun faili ve mağduru değillerdir ancak bunlar yasal olmayan yollardan ülkeye giriş yaptıklarından ötürü 5682 sayılı Pasaport kanununa riayet etmeme dolayısıyla ceza sorumlulukları doğacaktır.

Göçmen kaçakçılığı suçu seçimlik hareketli bir suçtur, yani madde metninde yer alan herhangi bir fiili gerçekleştirmek suçun oluşması için yeterlidir. Yukarda saymış olduğum fiillerden sadece birini yapan kişi suçun oluşumuna sebep olacaktır. Bütün fiillerin de birlikte yapılması halinde üç ayrı göçmen kaçakçılığı suçu değil tek bir göçmen kaçakçılığı suçu oluşacaktır.

Göçmen Kaçakçılığı suçu ayrıca bir tehlike suçudur yani suçun oluşumu için bir zararın meydana gelmesi aranmaz; sadece tehlikenin varlığı yeterli olacaktır.

Göçmen Kaçakçılığı suçu ancak doğrudan kastla işlenebilir, bu bağlamda failin bundan bir maddi menfaat etmesi gerekir. Taksirle suçun oluşması mümkün değildir. Fail göçmenlerden sadece maddi çıkar elde etmelidir, cinsi münasebet yoluyla göçmenden çıkar elde eden kişi bu suçun oluşmasına sebep olmayacaktır.

Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Cezası

TCK madde 79’a göre göçmen kaçakçılığı suçunun faili üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ve bin günden on bin güne kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.Suç, teşebbüs aşamasında kalmış olsa dahi, tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur.

(2) Suçun, mağdurların;

 1. a) Hayatı bakımından bir tehlike oluşturması,
 2. b) Onur kırıcı bir muameleye maruz bırakılarak işlenmesi, hâlinde, verilecek ceza yarısından üçte ikisine kadar artırılır.

(3) Bu suçun; birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde verilecek ceza yarısına kadar, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek ceza yarısından bir katına kadar artırılır.

(4) Bu suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Suçu Arasındaki Farklar

Göçmen kaçakçılığı suçu başta korunan menfaat olmak üzere insan ticareti suçundan (TCK madde 89) ayrılır. Göçmen kaçakçılığı suçunda korunan menfaat göçmenlerin maddi ve manevi varlık bütünlüğü iken insan ticareti suçunda korunan menfaat insan onuru ve özgürlüğüdür. Göçmen kaçakçılığı suçunda göç eden kişilerin bu işe rızaları söz konusuyken, insan ticareti suçunda ise kişilerin ya rızaları yoktur yada iradeleri ifsada uğratılmıştır. Ayrıca göçmen kaçakçılığı suçunun oluşması için bir ülke sınırının geçilmesi, bir fiili hareketlilik gerekmektedir, yani bir ülkeden başka bir ülkeye geçiş söz konusudur ancak insan ticareti suçunda seçimlik hareketler fazlaca olduğundan madde metninde belirtilen fiillerden birinin yapılması mesela ‘tedarik etmek’ tabiri kapsamına giren fiillerin işlenmesi halinde insan ticareti suçu vuku bulacaktır.

Göçmen Kaçakçılığı Suçunda Görevli Mahkeme

Göçmen Kaçakçılığı suçunda yargılama yapma görevi Asliye Ceza Mahkemelerinindir.

Göçmen Kaçakçılığı Suçunda ŞikayetSüresi ve Zamanaşımı

Göçmen Kaçakçılığı suçu şikayete tabi suçlardan değildir yani şikayette bulunulması veya şikayetten vazgeçilmesi, açılan kamu davasının düşmesine sebep olmaz.Bu sebeple her zaman soruşturmaya konuteşkil edebilir. Göçmen kaçakçılığı suçunda olağan dava zamanaşımı süresi 15 yıldır.

Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Adli Para Cezasına Dönüştürülmesi ve HAGB

Göçmen Kaçakçılığı suçunun cezasına kanun koyucu hem hapis ve hemde para cezası öngördüğünden Göçmen Kaçakçılığı hakkında öngörülen hapis cezası adli para cezasına çevrilemez.

Göçmen kaçakçılığı suçu sebebiyle hükmedilen hapis cezası hasebiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemez.

 

  Abdullah TETİKOĞLU

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

AdaletMedya İnstagram Hesabımız
ads