• DOLAR
  $1.876,1300
 • EURO
  $0,5807
 • ALTIN
  $31.536,7800
 • BIST
  $119,5500
Tüm Ayrıntılarıyla İşe İade Davası

Tüm Ayrıntılarıyla İşe İade Davası

İşe iade davası işverenin geçerli bir sebebi olmaksızın işçinin sözleşmesini fesh etmesi ve işçinin mağduriyet yaşamaması adına işe iade amacını güden bir dava türüdür. Bu tür davaların kilit noktası; işçinin üzerine düşen tüm sorumluluk, görev ve edimlerini yerine getirirken, kusur açısından aleyhine olacak herhangi bir eylem içerisine girmemiş olmamasıdır.

İşveren tarafından haksız ve sebepsizce işten çıkarılan işçi, ilgili kanunun verdiği yasal şartları taşıması halinde İş Mahkemeleri’nde açmış olacağı “işe iade davası” ile beraber ilişkisi kesilmiş iş yerinde yeniden işbaşı yapabilir.

İşe İade Davasının Yasal Şartları Nelerdir ?

Alıntıdır. (https://www.ozdogruhukuk.com/yayinlar/ise-iade-davasi-hangi-durumlarda-acilabilir.html )

 • İşveren, kendi bünyesi altında en az 30 işçi çalıştırıyor olması gerekmektedir. Bu sayıya iş yerinde çalışan stajyer ve çıraklar dahil olmamakla birlikte, aynı işkolunda görev yapan bütün işçiler bu sayı dahilindedir. Örnek verecek olursak AVM’de giyim mağazası zincirinin bir şubesinde çalışıyorsunuz. Ancak burada sizinle birlikte 6 kişi çalışıyor. Bu durum sizin işe iade davası açmanıza engel bir durum değildir. Çünkü ilgili markanın diğer şubelerinde çalışmakta olan personel sayısı bu rakama dahil olduğu için aykırılık teşkil etmez.
 • İşten atılan işçinin en az 6 aydır ilgili iş yerinde çalışıyor olması gerekir. Aynı işverenin diğer iş yerlerinde çalışılması durumu işe iade davası açmanıza engel değildir. Ayrıca yeraltında çalışan işçiler için bu şart aranmamaktadır.
 • Taraflar arasında imzalanan belirli süreli sözleşmelerde işe iade davası hakkı bulunmaması sebebiyle, mutlak bir belirsiz süreli iş sözleşmesi ortaya konabilmelidir.
 • Söz konusu iş yerinin tamamını sevk ya da idare eden işveren vekilleri ve yardımcıları ile ilgili departmanın, işe alım – işten çıkartma yetkisi bulunan işveren vekilleri işe iade davası açamaz.
 • İş akdinin tamamen haksız yere feshedilmiş olması gerekmektedir.
 • İş akdinin haksız yere işveren tarafından feshedilmiş olması gerekmektedir.
 • İşçinin iş akdine son verilmeden önce savunmasının alınmış olması gerekmektedir. Bu kurala uyulmadan işten çıkarma gerçekleşmişse; işçi, işe iade davası açabilmesi için gerekli yasal şartı yerine getirmiş sayılır. (İşe İade Davası Anayasa Mahkemesi Kararı)

4857 Sayılı İş Kanunu’nda fesih için geçerli bir sebep oluşturmayacak hususlar şu şekilde ifade edilmiştir;

 1. a) Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak.
 2. b) İşyeri sendika temsilciliği yapmak.
 3. c) Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip veya yükümlülüklerini yerine getirmek için işveren aleyhine idari veya adli makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak.
 4. d) Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi görüş ve benzeri nedenler.
 5. e) 74 üncü maddede öngörülen ve kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde işe gelmemek.
 6. f) Hastalık veya kaza nedeniyle 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen bekleme süresinde işe geçici devamsızlık.

İşe İade Davası Açmak İin Yasal Süre Ne Kadardır?

İş akdinin feshi tarihinden itibaren bir ay içerisinde İş Mahkemesi’nde dava açılmalıdır.

İşe İade Davasında Arabulucuya Başvurma Zorunluluğu

Bu tür davalarda öncelikle arabulucuya başvurulmuş olması zorunlu hale getirilmiştir. Önce arabulucuya gidilir sonuç olumsuz ise, işe iade davası açılır. Arabuluculuya gidilmeden açılan işe iade davaları, davanın usulden reddi yönünde verilen karar ile sonuçlanır.

İşe İade Davası Nerede Açılmalıdır?

İşçinin ikamet yeri veya işyerinin bağlı olduğu iş mahkemelerinde bu dava açılabilir.

İşe İade Davasının Kazanılması Sonrasındaki Süreç

İşe iade davasını kazanmış işçinin, işe başlamak için yaptığı başvuru tarihinden itibaren 1 ay içerisinde işveren tarafından işe başlatılması gerekmektedir. Yasal bu süre içerisinde işveren işçiyi işe almaz ise, mahkeme kararıyla belirlenen tazminat miktarını işçiye ödemek zorunda kalacaktır. Bu miktar, en az 4 ay, en fazla 8 aylık ücret tutarıdır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

1 Yorum

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

+ AdaletMedya İnstagram Hesabımızı Takip Edin
ads
– Resmi Twitter Hesabımız