• DOLAR
  $2.171,0900
 • EURO
  $0,7411
 • ALTIN
  $35.158,5600
 • BIST
  $151,1800
Av. Ahmet Kadir ALPARSLAN
Av. Ahmet Kadir ALPARSLAN
mailadresi.gizli@adaletya.net
TCK Kapsamında Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu
 • 06 Haziran 2021 Pazar
 • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
 • +
 • -

Bedelsiz senedi kullanma suçu,  5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 156.maddesinde “mal varlığına karşı işlenen” suçlar bölümünde düzenlenmiştir.  bedelsiz senedi kullanma suçu senet borçlusu tarafından tamamen veya kısmen ödenmiş olan senedin alacaklı tarafından hukuka aykırı bir şekilde kullanılması ile oluşmaktadır.

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçunun Unsurları

Türk Ceza Kanunu’nun 156. maddesinde belirtilmekte olan senet; çek, poliçe, bono gibi kambiyo senetleri olabileceği gibi borç ve alacak ilişkisine dayanmakta olan başkaca senetler de olabilir. Kural olarak, alacaklı bedeli ödenen senedi borçluya iade etmelidir. Belirtmek gerekir ki ödenmiş olan senet alacaklı tarafından iade edilmeyip ancak kullanılmadığı takdirde “Bedelsiz Senedi Kullanma” suçu oluşmamaktadır. Bu nedenle suçun maddi unsurunu “kullanma” fiili oluşturmaktadır. Kullanma fiili birden fazla hareket ile gerçekleşebilmektedir. Bu nedenle seçimlik hareketli bir suç tipi olduğunu görmekteyiz.  Bu suçu oluşturan örnek fiiller; senedin icra takibine koyulması, senedin ciro edilerek başkasına devredilmesi, senedin protesto ettirme, teminat veya başka bir amaçla bankaya verilmesi, senedin takas ya da başka bir amaçla kullanılması olarak belirtebiliriz. Bu suç tipini incelediğimizde suçun konusunun “bedelsiz senet”  olduğu görülmektedir.

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçunun İspatı

Bu suç tipinde ispat açısından özel bir ispat usulü öngörülmüştür. Buna göre, bedelsiz senedin kullanıldığını iddia eden kişinin bunu yazılı delille ispatlaması şartı aranmıştır. Tanık delili ispat için yeterli bulunmamaktadır.

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçunun Soruşturulması

Bu suç tipi şikayete bağlı suçlar kapsamında yer almaktadır. Bu nedenle suçun soruşturulması ve cezalandırılması için şikayet şarttır.  Şikâyet süresi  ise diğer şikayete bağlı suç tiplerinde olduğu gibi senedin fail tarafından kullanıldığının öğrenilmesinden itibaren 6 aydır. Mağdurun 6 aylık bu süre içerisinde şikâyet etmemesi halinde şikâyetçi olma hakkı ortadan kalkmaktadır. Ayrıca bedelsiz senedi kullanma suçu uzlaşma kapsamında sayılmakta olan bir suç tipidir.

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçunun Cezası

Türk Ceza Kanunumuz bu suçun cezasını 156. Maddede  6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası olarak belirtmiştir. Bu suç tipinde uygulanan adli para cezası hapis cezasının bir alternatifi olarak değil hapis cezası ile birlikte bir yaptırım uygulanacağı şeklindedir.

 

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçunda Şahsi Cezasızlık Hali

Türk Ceza  Kanunumuzun 167. maddsine göre, bedelsiz senedi kullanma suçunun;

 • Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin,
 • Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlatlığın,
 • Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin, zararına olarak işlenmesi halinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.

Bedelsiz senedi kullanma suçunun aşağıdaki akrabalar aleyhine işlenmesi halinde 1/2 oranında ceza indirimi uygulanır:

 • Haklarında ayrılık kararı verilmiş olan eşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamayan kardeşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamakta olan amca, dayı, hala, teyze, yeğen veya ikinci derecede kayın hısımlarının zararına olarak işlenmesi halinde; ilgili akraba hakkında şikayet üzerine verilecek ceza, yarısı oranında indirilir.

 

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu Görevli Mahkeme

Bedelsiz senedi kullanma suçunda yargılama yapma görevi asliye ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir.

Av. Ahmet Kadir Alparslan

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

AdaletMedya İnstagram Hesabımız
ads
– Resmi Twitter Hesabımız