• DOLAR
  $1.881,4
 • EURO
  $0,378
 • ALTIN
  $23.936,34
 • BIST
  $61,69
Savcı Dr. Cengiz Apaydın Yazdı: Uzlaştırma ve Müzakere

Savcı Dr. Cengiz Apaydın Yazdı: Uzlaştırma ve Müzakere

Ceza hukukunda uzlaştırma kavramı hızla değişmekte ve gelişmekte olup, uzlaşma kurumunun etkinlik alanının gelişmesi uygulamada önemli ve problemli alanlar oluşturmaktadır. Yeni suç tiplerinin uzlaşma kapsamına alınmış olması önemli bir gelişme olmakla birlikte, kurumun uygulama alanının altyapı yetersizlikleri nedeniyle uygulamada ciddi sorunlara sebebiyet verdiği gözlemlenmektedir. Bu konuda önemli sorunlardan en önemlisi uzlaştırma eğitimi verenler arasında eğitim birliğinin bulunmamasından kaynaklanan uzlaştırmacı eğitimlerinin yetersiz olmasıdır.

Uzlaşma kurumu, alternatif bir uyuşmazlık çözme yöntemi olup taraflara kendi hukukunu yaratma imkanı sağlayan, uyuşmazlığın klasik yargı yöntemleri dışında ancak adlî makamlar olan Cumhuriyet Başsavcılığı ve mahkemeler gözetiminde ve denetiminde çözümlenmesini amaçlayan bir kurumdur. 02.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanun ile değişik 5271 sayılı CMK’nın 253. maddesine göre uzlaşma kapsamındaki suçların uygulama alanı artırılmış olup taraflar arasında 6763 sayılı yasa ile değişik 5271 sayılı CMK’nın 253. ve 254. maddeleri gereğince uzlaştırma işlemi yapılması için dosyaların uzlaştırma bürosuna gönderilmesi, uzlaşma teklifinin uzlaştırmacılar tarafından yapılması gerektiğinin belirtilmiş olması hem soruşturma hem kovuşturma hem de kesinleşmiş dosyalarda uzlaşma kapsamına alınan suçlarının yeni düzenlemeler doğrultusunda yeniden ele alınması zaruretini ortaya koymaktadır.

Uzlaştırma (uzlaştırmacı tarafından düzenlenen uzlaştırma raporu) ve uzlaşma (taraflar arasında düzenlenen uzlaşma belgesi) ile taraflar arasında suçla bozulan toplumsal barış yeniden sağlanmış olacağından, suçun tekerrürü önlenerek taraflar arasında suçla başlayan kişisel ve ailevi gerginlikler ortadan kaldırılarak yeni uyuşmazlıkların ve suçların önü kapanacaktır.

Bu kitap öncelikle uzlaştırmacılar için sınava hazırlık ve uygulama için hazırlanmış olup, uzlaşmanın kaynağı olan onarıcı adalet sis¬temi, en popüler ve yaygın onarıcı adalet kurumu olan uzlaşmanın tanımı, hukuki temeli, uzlaşmanın temel ilkeleri, uzlaşmanın amacı, uzlaşmanın faile, mağdura ve topluma faydaları, ceza adalet sistemi kapsamında ceza soruşturması ve yargılaması açısından faydaları, uzlaşmanın toplumsal barışa olan katkıları, uzlaşmadaki etik ilkeler, uzlaştırmacının hukuki statüsü, uzlaştırmacının hak ve sorumlulukları, uzlaşma kapsamındaki suçların neler olduğu, uz¬laşma kapsamındaki suçlarla ilgili soruşturmaların hangi şekillerde yapılması gerektiği ve uzlaştırmacıların hangi delilleri esas alarak uzlaşma yöntemlerini belirlemesi gerektiği, uzlaştırma siciline kayıt ve sicilden çıkarılma sebepleri, müzakere, müzakereye egemen ilkeler ve müzakere yöntemleri uzlaştırma kurumu özelinde daha aydınlatıcı ve sınava yönelik konu anlatımları ile incelenerek uzlaştırmacı adaylarının konuları daha iyi anlamalarını sağlaya yönelik olarak karma testlerle bilgilerinin pekiştirilmesi amaçlanmaktadır. Uzlaşma kurumunun etkin, verimli ve amaca uygun biçimde işlemesi için mevzuatın doğru olarak bilinmesi, yorumlanması ve uygulanması onarıcı ceza adalet sisteminin bir kurumu olan uzlaşmanın işleyişi bakımından büyük önem taşımaktadır. Uzlaştırmacı adaylarının ve uzlaştırmacıların uzlaşma kurumunun uygulanmasında ortaya çıkan hukukî sorunların çözümü ve doğru olarak öğrenilmesi için başvurulacak önemli bir kaynak olacağı ümidiyle uzlaşma serimizin ikinci kitabı olan bu kitabın tüm uzlaştırmacı adaylarına ve uzlaştırmacılara yararlı olmasını temenni eder, başarılar dilerim.

Dr. Cengiz APAYDIN

Cumhuriyet Savcısı

 

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

+ AdaletMedya İnstagram Hesabımızı Takip Edin
ads