• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
Sakarya Baro Başkanı Av. Abdürrahim Burak
Sakarya Baro Başkanı  Av. Abdürrahim Burak
hesap.gizlidir@adaletmedyaa.net
Sakarya Baro Başkanı Av. Abdürrahim Burak: “Avukatlar ve Barolar Bir Bütündür, Bölünümez”
  • 09 Mayıs 2020 Cumartesi
  • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
  • +
  • -

Gündemdeki Avukatlık Kanununda yapılabilecek değişiklik ve düzenlemelere ilişkin

Sakarya Baro Başkanı Sn. Av. Abdürrahim BURAK’tan Basın Açıklaması

Yazılı ve görsel basına yansıdığı kadarı ile doğruluğu teyit edilmemiş olmakla 1136 sayılı Avukatlık Kanununda yapılması düşünülen düzenleme ile Baroya kayıt zorunluluğunun kaldırılması yönündeki taslak tarafımızca kabul edilemez.

Barolar sadece bir meslek örgütü değildir, barolar sadece bir sivil toplum kuruluşu da değildir, baroların yapısı T.C.Anayasası ile güvence altına alınmıştır.Avukatların baroya üye olmaları Anayasanın 135. Maddesinin bir gereği olup aksi anayasaya aykırılık teşkil eder.

Barolar yargının üç sacayağından savunmanın temsilcisi avukatların çatısıdır. Bu anlamda barolar kamusal faaliyet sürdüren bir kuruluştur.
Barolar adaletin, insan haklarının, hukuk devletinin,demokrasinin, evrensel değerlerin sesi ve kamunun vicdanıdır.

Doğruluğu teyit edilmemiş olmakla , Avukatlık Kanununda yapılacak değişikliğe ilişkin taslakta yer aldığı söylenen” Barolara üye olma zorunluluğunun kaldırılması ve illerde sendikal sistem gibi “Çoklu Baroların “oluşturulması fikri kabul edilemez ve bunun yürürlüğe konması yargının bağımsızlığı için, avukatlık mesleği için , ülke için , hatta her bir fert için dahi çok büyük sakıncalar ve tehlikeler içermektedir.


Avukatların baroya kayıtlı olma zorunluluğunun kaldırılması, avukatlık meslek disiplininin düzeninin, meslek etiğinin ve meslek kalitesinin yerle bir olması anlamına gelir ki bu durum da yargının kurucu unsurlarından olan avukatlara ve dolayısı ile yargıya verilecek en büyük zarardır. Bu zarardan en büyük payı da adalet mekanizması görür zira “ adalet mülkün temelidir.”

Avukatların Barolara üye olma zorunluluğunun olması ve Baroların Bağımsız Tüzel Kişiliğinin varlığı bizim için vazgeçilmezdir.

Avukatlık mesleğini bir adım öteye taşıyacak , güçlendirecek, demokratikleştirecek her türlü düzenlemeye destek veririz ancak avukatlık mesleğini ve baroları geriletecek ve güçsüzleştirecek hiç bir düzenlemenin yanında olamayız.

Devletlerin gelişmişlikleri ve devamlılığı ancak adalete verdikleri önem ile orantılıdır. Barolar mevcut hali korunarak ve daha iyileştirilerek , bölünmeden adaletin sağlanmasında ancak etkin olabilirler .

TBB seçimlerinin ve Baroların yapısına ilişkin iki temel sorun vardır.

Bunlardan birincisi; üye sayısı fazla olan barolarda Başkan adaylarının seçimlere blok liste ile girmesi sonucu, baro üyelerinin % 20 lik oyunu alan başkan adayı ve listesi , baronun tüm organlarındaki görevleri almakta ve böylelikle baro organlarında geri kalan yüzde seksen oranındaki baro üyelerinin temsili gerçekleşememektedir. Bu durum da büyük barolarda demokrasinin baro seçimlerine yansımadığının göstergesidir. Blok liste ile girilen seçimlerde baro organlarının ve Türkiye Barolar Birliği delegelerinin tümü yüzde 20 oy alan baro başkanının listesine göre oluşmaktadır .


-Üye sayısı fazla olan büyük Baroların özellikle delege sayılarının fazlalığı karşısında Anadolu barolarının TBB başkan ve organlarının seçiminde söz sahibi olmaması sonucunu doğurmaktadır. Bu durum da demokrasi ile bağdaşmamaktadır.Üye sayısı fazla olan 3 büyük baronun delege sayısı , tüm Anadolu barolarının yaklaşık 2 katıdır.Dolayısı ile TBB seçimlerinin sonucu baştan bellidir, üç büyük baro kimi derse o seçilecektir .Baroların yapısında değiştirilmesi gereken ve daha demokratik bir çözüm bulunması gereken tek sorun budur.
Bu sorun ya TBB Başkan ve organlarının seçiminde tüm avukatların doğrudan temsil ile TBB başkanını ve diğer organları kendisinin kullanacağı oy ile seçmesi ile ya da nisbi temsilin delegasyonun belirlenmesinde hayata geçirilmesi ile mümkündür.Ancak böyle bir sistem delege sayılarının belirlenmesindeki adaletsizliği ortadan kaldırabilecektir ve Anadolu Baroları ile üye sayısı olarak büyük olan barolar arasındaki güç dengesi böylelikle sağlamış olacaktır.

Barolar ne iktidarın ne de muhalefetin yanında ya da karşısında değildir, barolar , adaletin temini,hukukun üstünlüğü, insan haklarının korunması ve demokrasinin varlığı adına yapılan doğruların yanındadır.

Avukatlık Kanununda bir değişiklik yapılacak ise en güzel ve yararlı sonucun alınması için 80 baromuzun da görüşleri alınmalı ve fikri anlamda aktif olarak barolarımız bu süreçte yer almalıdır.

Avukatlar , Türkiye Barolar birliği ve kendi baroları ile bir ailedir , bir bütündür ve parçalanamaz.


Av. Abdurrahim BURAK
Sakarya Barosu Başkanı

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

AdaletMedya İnstagram Hesabımız
ads