Hukuk Haberleri
Av. Gizem Gül Uzun  KUTLAY
Av. Gizem Gül Uzun KUTLAY
5 Nisan 2021
Av. Gizem Gül Uzun KUTLAY

Kötü Muamele Suçu ve Cezası

Kötü muamele TCK m.232’de düzenlenmiştir.

SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER

Suçla korunan hukuki değer aile düzeninin sağlanmasıdır.

YENİ DÜZENLEME ANLAMINDA KİŞİLERİN AYNI KONUTTA BİRLİKTE YAŞIYOR OLMASI GEREKLİ VE YETERLİDİR.

Bu suçla bir ev düzeni içinde birlikte yaşayan kişilerin menfaati korunmak istenmiştir.

Bu menfaatler aynı konutta birlikte yaşayan kişilerin hayatı, vücut tamlığı, sağlığı, onuru ve özgürlükleridir.

KÖTÜ MUAMELE SUÇUNUN MAĞDURU VE FAİLİ KİMDİR?

Kötü muamele suçunun faili de mağduru da aynı konutta birlikte yaşayan kimselerdir.

Önemle altını çizelim ki yaşanılan yer konut değil de eklenti niteliğinde ise bu suçun işlenmesi mümkün değildir. Mutlaka ve mutlaka konut içerisinde olması gerekiyor.

Ayrıca birlikte yaşamanın kabulü bakımından ne kadar bir sürenin yeterli olacağı hususunda ölçü bulunmaz. BİRLİKTE YAŞAMA İRADESİNİN VARLIĞI YETERLİDİR. Yani bir aylık birlikte yaşama süresinde dahi kötü muamele suçu işlenebilir.

BU SUÇUN EYLEMİ NEDİR?

Kötü muamele, kişiye bedenen ve ruhen zarar veren ancak yaralama derecesine ulaşmayan fiillerdir.

KÖTÜ MUAMELE SUÇUNDA KISTAS NEDİR?

Acıma, merhamet, sevgi duyguları ile bağdaşmayan her türlü eylemi kötü muamele olarak nitelendirmek gerekir.

Bazı yazarlarca bu suçun ancak belli bir süreci gerektirmektedir.

KÖTÜ MUAMELE SUÇUNUN OLUŞMASI İÇİN SÜREKLİLİK GEREKİR Mİ?

Süreklilik gerekir zira babanın çocuğunu bir defaya mahsus odaya kilitlemesi kötü muamele suçunu oluşturmaz.

Burada dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta bulunmaktadır. Kötü muamele olarak nitelenebilecek eylemin başka bir suç teşkil etmemesi gerekir. Aksi halde bu suça ilişkin hükümler uygulanacaktır. Eşine sürekli ‘seni dağdan getirip adam ettim’ diyen failin fiilinin hakaret oluşturduğuna hükmetmiştir.

AİLE HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ İLE KÖTÜ MUAMELE SUÇUNUN FARKI NEDİR?

Örnek üzerinden açıklayacak olursak eylem; bakım, eğitim ya da destek olma yükümlülüğünün ihlali niteliğini taşıyorsa aile hukukundna doğan yükümlülüğün ihlalinden bahsedilir.

Şayet eylem tedip hakkı niteliğindeyse kötü muamele suçunun varlığından bahsedilmez.

Tedip hakkı, anne-baba, öğretmen, usta gibi çocuk üzerinde hakimiyeti bulunan kişilerin çocuğu “terbiye etme, uslandırma, yola getirme” yetkisi olarak tanımlanıyor.

Yani çocuk üzerinde hakimiyeti bulunan kişiler çocuğu terbiye etmek, eğitmek amacıyla eylemde bulunabilir. Bu durum kötü muamele suçunun oluşmasına sebebiyet vermez. Şayet verseydi ebeveynlerin her yaptığı eylem, söz kötü muamele suçuna sebebiyet verirdi.

BU SUÇUN MANEVİ UNSURU NEDİR?

Bu suçun manevi unsuru kasttır.

TEŞEBBÜS

Bu suçta teşebbüsün mümkün olabilmesi için hareketin bölünebilir nitelikte olması gerekir.

KÖTÜ MUAMELE NİTELİĞİ TAŞIYAN EYLEMLER SİSTEMATİK BİR HAL ALIR İSE NE OLUR?

Şayet bu eylemler sistematik bir hal almış ise artık eziyet suçunun varlığından bahsedilir.

BU SUÇ NEDEN ÖZGÜ SUÇTUR?

Çünkü bu suç yalnızca aynı konutta birlikte yaşayan kişiler tarafından işlenebilir.

Bu konuya ilişkin önemli Yargıtay Kararlarına değinelim.

EŞLERDEN BİRİNİN KAPI KİLİDİNİ DEĞİŞTİRMESİ SURETİYLE DİĞER EŞİN EVE GİREMEMESİ HALİ KÖTÜ MUAMELE SUÇUNU OLUŞTURUR.(Yargıtay 18.Ceza Diaresi 2019/9640 E. 2020/1752 K.)

EŞİNİN ÜZERİNE KUMA GETİRİP, KUMA İLE RESMİ NİKAHLI EŞİNİ AYNI EVDE BİRLİKTE YAŞAMAYA ZORLAYAN KOCA KÖTÜ MUAMELE SUÇUNU İŞLEMİŞ OLUR.(Yargıtay 18.Ceza Dairesi 2015/43517 E. 2017/12810 K.)

 

ads

Bir Yorum Bırak

Tüm Hakları Saklıdır © 2019 Adalet Medya.net