• DOLAR
  $1.738,5100
 • EURO
  $0,5233
 • ALTIN
  $29.573,6800
 • BIST
  $105,5100
Köşe Yazarımız Av. Begüm Gürel’in Hukuki Kitap Serisi Raflarda Yerini Aldı

Köşe Yazarımız Av. Begüm Gürel’in Hukuki Kitap Serisi Raflarda Yerini Aldı

Adalet Medya Köşe Yazarımız Av. Begüm GÜREL’in 5 eserden oluşan “HUKUKİ KİTAP SERİSİ” çıktı…

Tüm Yargı Camiası ve Hukuk Dünyasına hayırlı & uğurlu olsun.

Adalet Medya Yönetimi olarak Hukuk Dünyasına bu eserleri kazandıran Köşe Yazarımız Kıymetli Begüm GÜREL’i tebrik eder,  başarılarının devamını dileriz.

 

Kişisel Verilerin Korunması ve Bu Bağlamda Unutulma Hakkı

Kitaba dair detay ve ayrıntılar; Kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Öğrenilmesi halinde ilgili kişi hakkında ayrımcılık yapılmasına veya mağduriyete neden olabilecek nitelikteki verilere özel nitelikteki kişisel veri denir. Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

Teknoloji, özellikle son yüzyılda yüksek hızda bir gelişim göstermiştir. Bu değişimin sonucunda ise bilgi akışı, veri paylaşımı ve kişilerin kişisel verilerinin dağıtımı internetin icadıyla oldukça kolaylaşmıştır. Kişilerin verilerinin izinsiz paylaşımı, dijital dünyanın başlıca sorunlarından biri haline gelmiştir. Bu bağlamda “unutulma hakkı’’, yeni Hukuki düzenlemelerde oldukça tartışılan bir konu haline gelmiştir.

Bu çalışmada kişisel veri kavramı; tanımı, işlenmesi ve kişisel verilere ilişkin mevzuat, kişisel verilerin hukuka aykırı kullanılması bu bağlamda unutulma hakkı, unutulma hakkının Türk Hukuku ve Uluslararası Hukuk’taki yeri konu başlıkları üzerinde durulmuştur.

“Kişisel Verilerin Korunması ve Bu Bağlamda Unutulma Hakkı” Kitabı satın almak için buraya tıklayınız…

İÇİNDEKİLER
Önsöz………………………………………………………………………….. 3

İçindekiler……………………………………………………………………. 5

Kısaltmalar………………………………………………………………….. 7

Özet…………………………………………………………………………….. 9

Genel Olarak……………………………………………………………. 11
Kişisel Veri Kavramı……………………………………………….. 13
Kişisel Veri Nedir?………………………………………………… 13
III. Kişisel Veriler İle İlgili İşlemler……………………………….. 15

Kişisel Verilerin İşlenmesi……………………………………….. 15
Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen Kimlerdir?……………….. 17
Kişisel Verilerin Aktarılması…………………………………….. 17
Kişisel Verileri Silme/Yok Etme/Anonimleştirme…………. 18
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Mevzuat…………… 19
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Uluslararası Düzenlemeler 19
Anayasa Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması………… 20
Türk Medeni Kanunu Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması 21
Türk Ceza Hukuku Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması 22
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu………….. 22
Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Kullanılması ve Suç Teşkil Etmesi 25
Suçlar ve Kabahatler………………………………………………. 27
Suçlar……………………………………………………………….. 27
Kabahatler…………………………………………………………. 27
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Emsal Kararlar… 29
VII. KVKK Kapsamında Başvuru Dilekçesi…………………….. 33

VIII. Unutulma Hakkı………………………………………………….. 35

Uluslararası Hukukta Unutulma Hakkı……………………….. 37
Türk Hukuku’nda Unutulma Hakkı……………………………. 42
İlgili Yargıtay Kararı Özeti………………………………………….. 44

İlgili Anayasa Mahkemesi N.B.B. Kararı………………………… 46

Kvkk Kapsamında Unutulma Hakkı…………………………… 48
Unutulma Hakkına İlişkin Dilekçe Örneği…………………… 50
Erişimin Engellenmesi ve Unutulma Hakkına İlişkin Örnek Karar ve Dilekçeler 53
Sonuç…………………………………………………………………………. 65

Kaynakça…………………………………………………………………… 67

“Kişisel Verilerin Korunması ve Bu Bağlamda Unutulma Hakkı” Kitabı satın almak için buraya tıklayınız…

Stok Kodu : 9786257761192
Boyut : 14 x 21 cm
Sayfa Sayısı : 69
Basım Yeri : İstanbul
Baskı : 1
Basım Tarihi : Kasım 2020
Kapak Türü : Karton Kapaklı
Kağıt Türü : Enso
Dili : Türkçe

 

 

Alacaklılar Toplantısı ve Konkordatonun Kabulü

Kitaba dair detay ve ayrıntılar; 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 28.02.2018 tarihinde kabul edilerek ve 15.03.2018 tarih ve 30361 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. İflasın ertelenmesi müessesesinin asıl saikini gerçekleştirmemesi ve muvazzalı işlemlere sebebiyet vermesi nedeniyle İcra İflas Kanunu borçlu ve alacaklılar arasında mutabakat sağlandığı takdirde kimi durumlarda mahkeme tasdikiyle ortaya çıkan konkordato sistemi ortaya çıkmıştır. Borçlunun mali açıdan sıkıntıya düşmesi ile birlikte alacaklıların alacaklarını belli bir plan dahilinde almaları hususunda kendi aralarında vardıkları ve mahkemece onaylanan anlaşma niteliği taşıyan konkordato, mali açıdan zedelenen şirketlere yapılandırma sağlayarak borçlarını ödeme imkanına sahip oldukları bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, yapılan düzenleme çerçevesinde konkordatoya ilişkin genel bilgiler verilmiş olup, iflastan farkı açıklanmış ve akabinde aşamalarına değinilmiştir. Böylece konkordato ile ilgili belirsizliklerin giderilmesi amaçlanmıştır.

“Alacaklılar Toplantısı ve Konkordatonun Kabulü”

Kitabı satın almak için buraya tıklayınız…

İÇİNDEKİLER
Önsöz………………………………………………………………………….. 3

İçindekiler……………………………………………………………………. 5

Kısaltmalar………………………………………………………………….. 7

Giriş……………………………………………………………………………. 9

 

Genel Olarak……………………………………………………………. 11
Konkordatonun İflastan Farkı…………………………………… 13
III. Konkordato Türleri………………………………………………… 15

Karşılıklı Sulh Yoluyla Konkordato……………………………. 15
Adi Konkordato……………………………………………………… 15
1) İflas Dışı Konkordato…………………………………………… 15

2) İflas İçi Konkordato……………………………………………… 15

3) Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato……………………. 15

Alacaklıların Alacaklarını Bildirmesi………………………… 17
Bildirilen Alacaklar Hakkında Borçlunun Beyan Sunması 21
Alacaklılar Toplantısı ve Alacaklıların Katılımı………….. 23
VII. Alacaklılar Toplantısına Borçlunun Katılması…………… 27

VIII. Konkordato Projesinin Oylanmasında Oy Hakkı Sahibi Alacaklılar 29

Konkordato Projesinin Oylanması……………………………. 33
Müzakere Sonunda Tutanak Tutulması………………………. 37
Konkordato Talebine İlişkin Dilekçe Örneği………………. 39

 

Örnek Yargıtay Kararları…………………………………………….. 47

Sonuç…………………………………………………………………………. 51

Kaynakça…………………………………………………………………… 53

Çevrimiçi Kaynak………………………………………………………. 54

“Alacaklılar Toplantısı ve Konkordatonun Kabulü”

Kitabı satın almak için buraya tıklayınız…

Stok Kodu : 9786257761215
Boyut : 14 x 21 cm
Sayfa Sayısı : 50
Basım Yeri : İstanbul
Baskı : 1
Basım Tarihi : Kasım 2020
Kapak Türü : Karton Kapaklı
Kağıt Türü : Enso
Dili : Türkçe

 

Çocuk Kavramı ve Çocuğun Cinsel İstismarı

Kitaba dair detay ve ayrıntılar; Çocuklar toplumun temelini oluşturan en önemli bireylerdir. Çocuk kavramı, genel olarak 18 yaşından küçük bireyleri kapsamaktadır. Hukukta ise; belli bir yaşın altındakiler çocuk, yani küçük kabul edilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 1. maddesine göre; “sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, on sekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılmaktadır.”

Cinsel istismar, çocuk istismarı tipleri içerisinde belirlenmesi en zor olan ve gizlilik hususu olan bir durumdur. Özellikle çocuk ve ergenler üzerindeki yıkıcı etkileri ve giderek artan vaka sayıları sebebiyle tüm toplumu etkileyen bir problem teşkil etmektedir. Bu çalışmada cinsel istismarın hukuki boyutu ve neticesinde uygulanacak cezai müeyyideler tartışılmaktadır.

“Çocuk Kavramı ve Çocuğun Cinsel İstismarı” Kitabını satın almak için buraya tıklayınız…

İÇİNDEKİLER:

Önsöz………………………………………………………………………….. 3

İçindekiler……………………………………………………………………. 5

Kısaltmalar………………………………………………………………….. 7

Giriş……………………………………………………………………………. 9

 1. Genel Olarak……………………………………………………………. 11
 2. Cinsel İstismar Suçu Açısından Çocuğun Yaşı ve Rızası… 19
 3. Hukuk Sistemimizde Cinsel İstismar Şekilleri………………. 21

III. Cinsel İstismar Suçunun Müeyyidesi…………………………. 23

 1. Cezanın Ertelenmesi, Adli Para Cezasına Çevirme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 24
 2. Uzlaşma……………………………………………………………….. 24
 3. Türk Ceza Kanunu ve Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında Bildirim Yükümlülüğü 25
 4. Cinsel İstismarın Ülkelere Göre Durumu……………………… 27
 5. Cezanın Başka Bir Boyutu Olan Kimyasal Kastrasyon (Hadım) 30
 6. Yasallaşan Yargı Reformu………………………………………. 35

VII. Cinsel İstismara İlişkin Veriler……………………………….. 37

Cinsel İstismara İlişkin Yargıtay Kararları……………………… 41

Servis Şoförünün Çocuğa Cinsel İstismar Suçu…………………. 41

Cinsel İstismar ve Cinsel Saldırı Suçu Arasındaki Fark………. 41

Çocuğu Taciz Ederek Arabanın İçine Çekme ve Cinsel İstismar Suçu 41

Omuzuna Dokunmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu 42

Mağdurenin Kolundan Tutma Suretiyle Bedensel Temas…….. 42

Çocuğun Cinsel İstismarı ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunun Birlikte İşlenmesi 43

Cinsel İstismar Suçu ve Rızasıyla Cinsel İlişki………………….. 43

Çocukların Basit Cinsel İstismarı Suçu……………………………. 44

Cinsel İstismar Suçunda Çocuğun Yaşında Hata – Yanılma….. 44

Çocuğun Basit Cinsel İstismarı Suçu………………………………. 46

Cinsel İstismar Suçu İşlenmeden Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma 47

Cinsel İstismar Suçuna Teşebbüs…………………………………… 48

Ruh Sağlığının Bozulması ve Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Hal 49

Cinsel İstismara İlişkin AİHM Kararları………………………… 51

Sonuç…………………………………………………………………………. 53

Kaynakça…………………………………………………………………… 55

 

“Çocuk Kavramı ve Çocuğun Cinsel İstismarı” Kitabını satın almak için buraya tıklayınız…

Stok Kodu : 9786257761208
Boyut : 14 x 21 cm
Sayfa Sayısı : 54
Baskı : 1
Basım Tarihi : Kasım 2020
Kapak Türü : Karton Kapaklı
Kağıt Türü : Enso
Dili : Türkçe

 

Türk Medeni Kanunu ve Yargıtay Kararları Kapsamında Yoksulluk Nafakası

Kitaba dair detay ve ayrıntılar; Bu çalışmanın amacı yoksulluk nafakası hakkında bilgi vermek ve güncel hayat şartlarına göre yoksulluk nafakasını değerlendirmektir. Yoksulluk nafakası 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesinde düzenleniştir, ilgili maddeye göre “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.” Yoksulluk nafakasının amacı boşanma sonucunda bir tarafın fakirleşmesini önlemek ve hayatını devam ettirmesine yardımcı olmaktır. Ancak kanun koyucunun madde metninde yoksulluk nafakası talebine ilişkin bir şart getirmiştir, yoksulluk Nafakası isteminde bulunacak tarafın kusur karşı tarafın kusurundan daha fazla olmamalıdır.

“Türk Medeni Kanunu ve Yargıtay Kararları Kapsamında Yoksulluk Nafakası”

Kitabını satın almak için buraya tıklayınız…

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz………………………………………………………………………….. 3

İçindekiler……………………………………………………………………. 5

Kısaltmalar………………………………………………………………….. 7

Giriş……………………………………………………………………………. 9

Genel Olarak……………………………………………………………. 11
Yoksulluk Nafakası ve Şartları………………………………….. 13
Kimler Yoksulluk Nafakası Talebinde Bulunabilir?……….. 14
Yoksulluk Nafakası Yargılamanın Hangi Safahatinde Talep Edilebilir? 14
Yoksulluk Nafakası Talebine İlişkin Davalarda Yetkili Mahkeme Hangisidir ve Kusur Durumunun Yoksulluk Nafakasına Etkisi Nasıldır?…………………………………………… 15
III. Yoksulluk Nafakasının Ödenme Biçimi ve Sona Ermesi.. 21

Yoksulluk Nafakası Hangi Hallerde Kendiliğinden Sona Erer? 23
Yoksulluk Nafakasının Mahkeme Kararı İle Sona Erdirilebildiği Haller Nelerdir? 24
Süresiz Yoksulluk Nafakasi Sorunsalı…………………………. 25
Yoksulluk Nafakasına İlişkin Haber İçerikleri………………. 25
Yoksulluk Nafakasının Süresinde Ödenmemesi Halinde Karşılaşılabilecek Müeyyideler Nelerdir? 26
Süresiz Nafakaya İlişkin Yapılan Yasal Başvurular………… 27
Süresiz Nafaka Mağdurları……………………………………….. 30
Getirilebilecek Çözüm Önerileri Konusundaki Sempozyumlar 30
Bakanlığın Süresiz Nafaka Düzenlemesine İlişkin Çalışmaları 31
Kadınların İstihdam Oranı ve Yoksulluk Nafakası Talebi 33
VII. Corona Virüs Döneminde Yoksulluk Nafakası…………… 35

Yoksulluk Nafakasına İlişkin Yargıtay Kararları………………….. 37

Yoksulluk Nafakası Talebine İlişkin Örnek Dilekçe……………… 41

VIII. Getirilebilecek Çözüm Önerileri Konusundaki Değerlendirmelerimiz 43

Sonuç…………………………………………………………………………. 45

Kaynakça…………………………………………………………………… 47

“Türk Medeni Kanunu ve Yargıtay Kararları Kapsamında Yoksulluk Nafakası”

Kitabını satın almak için buraya tıklayınız…

Stok Kodu : 9786257761222
Boyut : 14 x 21 cm
Sayfa Sayısı : 48
Basım Yeri : İstanbul
Baskı : 1
Basım Tarihi : Kasım 2020
Kapak Türü : Karton Kapaklı
Kağıt Türü : Enso
Dili : Türkçe

 

Soru ve Cevaplarla Çocuk İstismarı Rehberi

Kitaba dair detay ve ayrıntılar; Cinsel istismar çocuğun anlamlandıramadığı, rızasının olmadığı, rıza gösterme ya da anlamlandırma adına yeterince olgunlaşamadığı durumlarda saldırganın cinsel dürtülerinin tatmini için çocuğu kullanması durumudur. Çocukların cinsel istismarı suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 103.maddesinde ve “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” başlığı içerisinde düzenlenmiştir.

Özellikle son dönemlerde, istatiksel verilerden de anlaşılacağı üzere, çocukların cinsel istismar suçunun artış göstererek, ülkemizin büyük bir sorunu hâline gelmesi, çocuklarımızı korumak adına neler yapmamız gerektiğine ilişkin konuyu gündeme getirmiştir. Öncelikle sorunu tespit etmek ve sözü edilen konuda çözüm önerileri sunmak adına elinizdeki rehber niteliğindeki eseri oluşturmaya karar verdik. Bu eserin özelliği, dilinin sade, yalın ve herkese hitap edecek nitelikte oluşudur. “Soru ve Cevaplarla Cinsel İstismar Rehberi” dileriz birçok kesime ulaşır ve başucu rehberi olarak kullanılır. Bugün gerek dünyada gerekse ülkemizde çocukların cinsel istismarına yönelik olarak verilen etkin mücadele yasal düzenlemelerin tek başına yeterli olmadığı aşikârdır. O hâlde kişilerin düşünce yapısını, ahlâkî değerlerini, çocuklara ve kadınlara yönelik bakış açısını değiştirmek gerekmektedir.

“Soru ve Cevaplarla Çocuk İstismarı Rehberi”

Kitabını satın almak için buraya tıklayınız…

İÇİNDEKİLER
Önsöz…………………………………………………………………………… 3

İçindekiler…………………………………………………………………….. 5

Soru ve Cevaplarla Çocuk Cinsel İstismarı Rehberi

1] Çocuk Kimdir?…………………………………………………………… 9

2] Çocukların Cinsel İstismarı Suçu Nedir?…………………………… 9

3] Cinsel Taciz Suçu Nedir?…………………………………………….. 11

4] Cinsel Saldırı Suçu Nedir?…………………………………………… 12

5] Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Nedir?………………………. 12

6] Çocuk İstismarının Çeşitleri Nelerdir?……………………………. 13

7] İstismarcı Kimdir?……………………………………………………… 14

8] Müstehcenlik Suçu Nedir?…………………………………………… 15

9] Pedofili Nedir?………………………………………………………….. 17

10] Ensest Nedir?………………………………………………………….. 18

11] Ensest ve Pedofili Ruhsal Bir Hastalık Mıdır?………………… 19

12] Çocuğun Cinsel İstismarı Olayı Gerçekleştiğinde Nelere Dikkat Edilmelidir? 20

13] Cinsel İstismar Mağduru Çocuklarla İlgili Adli Süreç Nasıl İşler? 21

14] Çocuk Cinsel İstismarı Davalarında Görevli Mahkeme Hangileridir? 22

15] Çocuk Cinsel İstismar Davasında Mahkeme Huzurunda Bulunması Zorunlu Kişiler Kimlerdir? 22

16] Çocuk Cinsel İstismarı Davaları Süresince Avukatın Dava ve Çocuk İle İletişim Konusunda Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Nelerdir?…………………………………………….. 23

17] Sosyal Hizmet Uzmanlarının Çocuk Cinsel İstismarı Davalarında Görevleri Nelerdir? 24

18] Aile İçerisinde Cinsel İstismara Uğrayan Çocuk Nasıl Koruma Altına Alınmalıdır? 25

19] Adli Görüşme Odası (Ago) Nedir?………………………………. 26

20] Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) Nedir?…………………………….. 27

21] Çocuk Cinsel İstismarı İki Çocuk Arasında Gerçekleşebilir Mi? 28

22] Çocuk Cinsel İstismarı Davalarında Medya Faktörü Nasıl Etkiler Yaratır? 28

23] Çocuğun İstismara Rızası Olabilir Mi?…………………………. 29

24] Çocuk Cinsel İstismarının Kısa Vadede Çocuk Üzerinde Etkileri Nelerdir? 29

25] Çocuk Cinsel İstismarının Uzun Vadede Çocuk Üzerinde Etkileri Nelerdir? 30

26] İstismar Mağduru Çocuklar İleride Bir İstismarcı Potansiyeli Taşır Mı? 31

27] İstismar Mağduru Çocukların Yaşadığı Zorluklar Nelerdir?. 31

28] İstismar Mağduru Çocukların Dava Sürecinde ve Sonrasında Rehabilitasyonu Neden ve Nasıl Sağlanmalıdır?…………………………………………………………………………………. 32

29] Çocuk Cinsel İstismarı Suçunun Yaptırımları Nelerdir?……. 32

30] Çocuk Cinsel İstismarı Davalarında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, Adli Para Cezasına Çevirme, Uzlaşma ve Cezanın Ertelenmesi Mümkün Müdür? Suçun Şikâyet Süresi ve Zamanaşımı Var Mıdır? 34

31] Cinsel İstismar Davalarında Hadım, Kastrasyon (Kimyasal Hadım) ve İdam Çözüm Müdür? 36

32] Olağan ve Olağan Üstü Evlenme Yaşı Nedir?………………… 37

33] Mağdurun İstismarcısı İle Evlenmesi ve Cinsel İstismar Sonucunda Dünyaya Bir Bebek Gelmesi Durumlarında Neler Yapılır? Bu Çocuğun Soybağı Meselesi Nasıl Çözülür?…. 37

34] Özel Gereksinimli Çocukların Cinsel İstismarı Nasıl Fark Edilir? 39

35] Özel Gereksinimli Çocukların İstismar Mağduru Olduğu Durumlarda Yaptırım Ne Olur? 40

36] Cinsel İstismar Suçunun Cezalarının Arttırılması Çözüm Olabilir Mi? 40

37] Çocuklara Cinsel Eğitim Ne Zaman ve Nasıl ve Kim Tarafından Verilmelidir? 40

38] Cinsel İstismar Suçunu Bildirme Yükümlülüğü Nedir Yaptırımları Nelerdir? 42

39] Çocukların İstismar Durumlarında Susmasında Ailenin Rolü Nedir? 43

40] Hangi Bulgular Fiziksel İstismarı Düşündürür?………………. 43

41] Sporda Çocuk İstismarının Durumu Nedir?……………………. 43

42] Çevrimiçi Mecralarda Çocuklar Nasıl İstismar Edilir?……… 44

43] Sosyal Medyada Çocukların Resimleri ve Hayatlarına Dair Paylaşılan Bilgiler İstismarcılara Ne Gibi Kolaylıklar Sağlar?………………………………………………………… 45

44] İstismarcılar Çocuklar İle Nasıl İletişim Kurarlar?…………… 45

45] Çocuklara Yönelik Cinsel İstismarı Önleyebilir Miyiz? Koruyucu Öneriler Nelerdir? 46

46] Çocukların Cinsel İstismarı Konusunda Farkındalığı Nasıl Sağlarız? 47

47] Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Çocukların Cinsel İstismarı ve Çocuk Pornografisi İle Mücadele Kapsamında Neler Yapılmaktadır?………………………. 47

48] Yeni Tip Korona Virüs (Kovid-19) Pandemisi Sırasında Çocukların İstismardan Korunması Neden Daha Önemli Bir Hâle Gelmiştir?…………………………………………….. 48

49] Çocukların Cinsel İstismarına Yönelik Suç Duyurusu Dilekçe Örneği Nasıl Olmalıdır? 49

50] Cinsel İstismara Karşı Neler Yapılabilir? Nerelere Başvurulabilir? 51

Kaynakça…………………………………………………………………… 65

“Soru ve Cevaplarla Çocuk İstismarı Rehberi”

Kitabını satın almak için buraya tıklayınız…

Stok Kodu : 9786257761277
Boyut : 14 x 21 cm
Sayfa Sayısı : 67
Basım Yeri : İstanbul
Baskı : 1
Basım Tarihi : Kasım 2020
Kapak Türü : Karton Kapaklı
Kağıt Türü : Enso
Dili : Türkçe

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

+ AdaletMedya İnstagram Hesabımızı Takip Edin
ads
– Resmi Twitter Hesabımız