• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
İşverenin Kurumsal Mail Yazışmalarını İncelemesi Hak İhlali Sayıldı

İşverenin Kurumsal Mail Yazışmalarını İncelemesi Hak İhlali Sayıldı

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, bir şirkette çalışan avukat, kurumsal elektronik posta adresinden başka bir çalışana gönderdiği mesajların incelenmesi sonrasında işten çıkarıldı.

ANAYASA MAHKEMESİNİN KARARI

Avukatın açtığı işe iade davası mahkeme tarafından reddedildi, yerel mahkeme kararı Yargıtay tarafından onandı. Bunun üzerine avukat, Anayasa Mahkemesine (AYM) bireysel başvuruda bulundu.

“YAZILI YA DA SÖZLÜ BİR UYARI YOKKEN İNCELEME YAPILAMAZ”

Başvurucu avukat, kurumsal elektronik posta hesapları üzerinden gerçekleştirdiği kişisel yazışmalarının rızası olmadan işveren tarafından incelendiğini, yazışmaların incelenebileceğine, denetlenebileceğine yönelik yazılı ya da sözlü kuralın mevcut olmadığını, iş sözleşmesinin feshine gerekçe bulmak amacıyla yazışmalarının incelendiğini, adil yargılanma ile haberleşme hürriyeti ve özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğini ileri sürdü.

HABERLEŞME HÜRRİYETİNİ İHLAL EDİLDİĞİNE HÜKMEDİLDİ

Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ile Anayasa’nın 22. maddesindeki haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine hükmeden Yüksek Mahkeme, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına, başvurucuya 8 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

GEREKÇEDE, ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLMEDEN YAZIŞMALARIN OKUNMASI YER ALDI

İşveren tarafından kurumsal elektronik posta hesabı üzerinden yapılan iletişimin izlenebileceği ve denetlenebileceği yönünden açık bir bilgilendirme yapılmadığına işaret edilen gerekçede, elektronik posta yazışmaları gerekçe gösterilerek başvurucunun iş akdinin feshedildiği hatırlatıldı.

“İşveren yargılama sürecinde kişisel verilerin işlenmesinin hukuki dayanağı ve işlemenin amaçları, işlenecek verilerin kapsamı, verilerin saklanacağı süre, veri sahibinin hakları, işlemenin sonuçları ve verilerin muhtemel yararlanıcılarını gösterir bir bilgilendirme yapıldığını ortaya koymamıştır. Yargılama sürecinde feshin temel sebebini oluşturan elektronik posta iletişimine yönelik olarak böyle bir bilgilendirmenin yapılıp yapılmadığı derece mahkemelerince tartışılmamış, başvurucunun kendisi alenileştirmediği halde onun rızası alınmadan ve önceden bir bilgilendirme yapılmadan elektronik posta içeriklerine erişildiği yönündeki esaslı iddiaların karşılanmadığı anlaşılmıştır.”

“ZORUNLU BİR DURUM OLMADAN İÇERİĞE ERİŞİLMİŞTİR”

Başvurucunun elektronik posta iletişiminin içeriğine erişilmesini zorunlu kılan bir durumun mevcut olduğunun işveren tarafından açıklanmadığı vurgulanan gerekçede, fesih bildiriminde ise “iddiaların araştırılması ve ekip üyeleri arasındaki ilişkilerin anlaşılabilmesi” amaçlarının belirtilmesiyle yetinildiği aktarıldı.

DAVADA, AYNI AMACA FARKLI YÖNTEMLERLE ULAŞILABİLECEKKEN, MESAJLARIN OKUNMASININ NEDENİ AÇIKLANAMADI

Gerekçede, aynı amaca ulaşılabilmesi bakımından “tarafların şikayet ve savunmalarının analizi, tanıkların dinlenilmesi” gibi araçlar mevcut olduğu halde elektronik posta içeriklerinin neden incelenmesinin zorunlu ve gerekli görüldüğünün işveren tarafından açık şekilde ortaya konulmadığı, derece mahkemelerince de olayın bu yönüyle tartışılmadığı belirtildi.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

+ AdaletMedya İnstagram Hesabımızı Takip Edin
ads