Hukuk Haberleri
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aykut  CİHANGİR
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aykut CİHANGİR
14 Şubat 2021
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aykut CİHANGİR

Hukuk, Felsefe, Sosyoloji ve Hakimlik Üzerine

Hukuk, felsefe ve sosyoloji bilimleri arasında çok yakın bir ilişki vardır.

Hukuk; adalete yönelmiş toplumsal yaşam düzenidir.

Hukukun amacı, toplumsal yaşamda düzeni adaletle sağlamaktır. Hukukun amacı, adil hakimlerle kaim olacaktır.

Felsefe ise; bilgiyi sevmek ve ona ulaşmak için düşünmeyi, araştırmayı, soru sormayı ve sorgulamayı öğrenmektir.
Felsefede sorular cevaplardan önce gelir, soru sormak, sorgulamak felsefenin temelidir.
Soru sormak, öğrenmenin anahtarıdır. Soran, sorgulayan ve araştıran, bilgiye giden yolu muhakkak bulur.

Hakim, gerçek bilginin peşindedir.
Önündeki dosyada doğru ile yanlışı, haklı ile haksızı ayırt eder.
Önyargılarından arınarak, gerçek bilginin izini sürer.
Adalet, arı duru gerçeklik üzerine inşa edilen eşsiz bir değerdir.

Sosyoloji ise, umran ilmidir.
Sosyoloji; estetik ve bilgiyle bir medeniyet inşası, toplumu imar ve bayındır etme yolculuğudur.

Hakim verdiği kararla hukuku uygulayarak adaleti sağlar. Uyuşmazlıkları çözerek toplumsal yaşam düzenini temin eder.
Sosyolojinin amacı ise, toplumu değerler üzerinde inşa etmek; estetik, imar ve bilgiyle toplumsal yaşamı bayındır kılmaktır.

Adaletin sağlandığı toplumlar bayındır olur ve umrana erişir. Adalet, denge, düzen ve intizam demektir. Sosyolojinin amacı olan toplumsal yaşam düzeninin inşası hukukun uygulanması ve adaletin sağlanmasıyla kaim olacaktır.

Hakim, felsefenin araçlarını kullanmalı; soru sormalı, sorgulamalı, şüpheci olmalı, araştırmalı, gerçeğin izini sürmeli, bütün önyargılarından arınıp sadece gerçeğe talip olmalıdır.

Hakimin kararıyla tesis ettiği adalet arı duru gerçeklik üzerine inşa edilir.
Gerçeğin izini süren hakikat yolcusu ve hikmet arayıcısı olan hakim, bunu araştırarak sorup soruşturarak sorgulayarak bulacaktır.

Tesis ettiği kararıyla adalet yüce değerini temsil eden ve uyuşmazlıkları çözerek toplumsal barışı sağlayan hakim, sosyolojinin rehberliğinde önündeki dosyaya can suyu katar.

Ezcümle hakim;
felsefe ve sosyolojinin ilhamıyla adalet değerinin yüce anlamını keşfetmeli,
önündeki dosyaya insan ruhunu ve nefesini üfleyerek adaleti sağlamalı,
kararlarıyla adil bir toplumsal yaşam düzeni inşa etmelidir.

ads

Bir Yorum Bırak

Tüm Hakları Saklıdır © 2019 Adalet Medya.net