• DOLAR
  $1.949,9000
 • EURO
  $0,5890
 • ALTIN
  $31.881,7500
 • BIST
  $122,4000
Hakim ve Savcıların Terfi Sonuçları Açıklandı: Tam Liste Adaletmedya.net’te

Hakim ve Savcıların Terfi Sonuçları Açıklandı: Tam Liste Adaletmedya.net’te

SON DAKİKA: 24.11.2020 tarihi itibariyle Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesince, 3 bin 537 hakim ve savcının terfi sonuçları ilan edildi.

Buna göre adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarına ait derece terfi, itibari terfi, birinci sınıfa ayrılma, birinci sınıf olma, puan inceleme sonuçları yayımlandı.

HSK tarafından yayımlanan tam liste;

 

Ağustos 2020 Derece Terfi Sonuçları

Ağustos 2020 Döneminde Derece Terfi Yapan Adli Yargı Hâkimlerine Ait Terfi Sonuçları

Ağustos 2020 Döneminde Derece Terfi Yapan Cumhuriyet Başsavcı ve Savcılarına Ait Terfi Sonuçları

Ağustos 2020 Döneminde Derece Terfi Yapan İdari Yargı Hâkimlerine Ait Terfi Sonuçları

 

 

Ağustos 2020 İtibari Terfi Sonuçları

Ağustos 2020 Döneminde İtibari Terfi Yapan Adli Yargı Hâkimlerine Ait Terfi Sonuçları

Ağustos 2020 Döneminde İtibari Terfi Yapan Cumhuriyet Başsavcı ve Savcılarına Ait Terfi Sonuçları

Ağustos 2020 Döneminde İtibari Terfi Yapan İdari Yargı Hâkimlerine Ait Terfi Sonuçları

 

 

Ağustos 2020 Birinci Sınıfa Ayrılma Sonuçları

Ağustos 2020 Döneminde Birinci Sınıfa Ayrılan Adli Yargı Hâkimlerine Ait Liste

Ağustos 2020 Döneminde Birinci Sınıfa Ayrılan Cumhuriyet Başsavcı ve Savcılarına Ait Liste

Ağustos 2020 Döneminde Birinci Sınıfa Ayrılan İdari Yargı Hâkimlerine Ait Liste

 

Ağustos 2020 Birinci Sınıf Olma Sonuçları

Ağustos 2020 Döneminde Birinci Sınıf Olan Adli Yargı Hâkimlerine Ait Liste

Ağustos 2020 Döneminde Birinci Sınıf Olan Cumhuriyet Başsavcı ve Savcılarına Ait Liste

Ağustos 2020 Döneminde Birinci Sınıf Olan İdari Yargı Hâkimlerine Ait Liste

 

 

Ağustos 2020 Puan İnceleme Sonuçları

Ağustos 2020 Dönemi İtibariyle Kıstas Aylığı %81 Oranına Yükseltilen Adli Yargı Hâkimlerine Ait Liste

Ağustos 2020 Dönemi İtibariyle Kıstas Aylığı %81 Oranına Yükseltilen Cumhuriyet Başsavcı ve Savcılarına Ait Liste

Ağustos 2020 Dönemi İtibariyle Kıstas Aylığı %81 Oranına Yükseltilen İdari Yargı Hâkimlerine Ait Liste

Ağustos 2020 Dönemi İtibariyle Kıstas Aylığı %83 Oranına Yükseltilen Adli Yargı Hâkimlerine Ait Liste

Ağustos 2020 Dönemi İtibariyle Kıstas Aylığı %83 Oranına Yükseltilen Cumhuriyet Başsavcı ve Savcılarına Ait Liste

Ağustos 2020 Dönemi İtibariyle Kıstas Aylığı %83 Oranına Yükseltilen İdari Yargı Hâkimlerine Ait Liste

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “HSK 2. Dairesi, 3 bin 537 hakim ve savcıyı ilgilendiren 2020 yılı ağustos dönemi terfi çalışmasını bugün sonuçlandırmıştır. 104 hakim ve savcımız, birinci sınıfa ayrılmış, 133 kişi de birinci sınıf hakim, savcı olmuştur. Terfi eden meslektaşlarımızı kutlar, başarılarının devamını dilerim.” ifadesini kullandı.

HÂKİM VE SAVCILARIN DERECE YÜKSELMESİ ESASLARINA İLİŞKİN İLKE KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR İLKE KARARI

MADDE 1 – 26.06.2018 tarihli ve 30460 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 05.04.2017 tarihli ve 675/1 sayılı “Hâkim ve Savcıların Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar Kurulu İlke Kararı’nın 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının son
cümlesinin, “sonuçlandırıp karara bağlayan ve yükselmek için gerekli olandan daha üstün bir liyakat gösterenlerin, terfi dönemi içinde haklarında birinci ve ikinci bölgelerde çalışanlar için en az 30, diğer bölgelerde çalışanlar bakımından en az 15 kanun yolu değerlendirme formu düzenlenmesi ve düzenlenen kanun yolu değerlendirme formlarından %70’inin, kadastro davalarına bakan hâkimler yönünden ise %60’ının “çok iyi” ve “iyi” olması ile “zayıf” kanun yolu değerlendirme formlarının oranının, tüm kanun yolu değerlendirme formlarının toplamına göre %2’yi geçmemesi şartıyla “B” defterinde yükseltilmelerine Kurulca karar verilebilir.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı İlke Kararının 9’uncu maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinin, “sonuçlandıranların terfi dönemi içinde haklarında birinci ve ikinci bölgelerde çalışanlar için en az 30, diğer bölgelerde çalışanlar bakımından en az 15 kanun yolu değerlendirme formu
düzenlenmesi ve düzenlenen kanun yolu değerlendirme formlarından %70’i “çok iyi” ve “iyi” olup “zayıf” kanun yolu değerlendirme formlarının oranının, tüm kanun yolu değerlendirme formlarının toplamına göre %2’yi geçmemesi şartıyla “B” defterinde yükseltilmelerine Kurulca karar verilebilir.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı İlke Kararının 9’uncu maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesinin, “sonuçlandırıp karara bağlayan ve yükselmek için gerekli olandan daha üstün bir liyakat gösterenlerin, terfi dönemi içinde haklarında birinci ve ikinci bölgelerde çalışanlar için en az
30, üçüncü bölgede çalışanlar bakımından en az 15 kanun yolu değerlendirme formu düzenlenmesi ve düzenlenen kanun yolu değerlendirme formlarından %70’inin, “çok iyi” ve “iyi” olması ile “zayıf” kanun yolu değerlendirme formlarının oranının, tüm kanun yolu değerlendirme formlarının toplamına göre %2’yi geçmemesi şartıyla “B” defterinde yükseltilmelerine Kurulca karar verilebilir.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı İlke Kararının 9’uncu maddesine dördüncü fıkra olarak, “Bu maddenin uygulanmasında, Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcıları, bölge idare mahkemesi daire başkanları ve üyeleri ile kadastro davalarına bakan hâkimler bakımından, terfi dönemi içinde haklarında belli sayıda kanun yolu değerlendirme formu düzenlenmesi şartı aranmaz.” eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı İlke Kararına aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu İlke Kararında Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 04.11.2020 tarihli ve 146-147/Terfi sayılı kararıyla yapılan değişiklikler, 05.04.2017 tarihli ve 675/1 sayılı “Hâkim ve Savcıların Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar Kurulu İlke Kararı’nın 9’uncu maddesinde değiştirilen kanun yolu değerlendirme formu sayılarına ilişkin hükümler 2020 Aralık terfi döneminden itibaren
uygulanır.”

MADDE 6 – Bu İlke Kararı yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu İlke Kararı hükümlerini Hâkimler ve Savcılar Kurulu yürütür.

BİRİNCİ SINIFA AYRILAN VE BİRİNCİ SINIF OLAN

HÂKİM VE SAVCILARIN ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ESASLARINA İLİŞKİN İLKE KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR İLKE KARARI

MADDE 1 – 26/06/2018 tarihli ve 30460 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe  giren 05/04/2017 tarihli ve 675/2 sayılı “Birinci Sınıfa Ayrılan ve Birinci Sınıf Olan Hâkim Ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar Kurulu
İlke Kararı’nın 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinin, “sonuçlandırıp karara bağlayan ve yükselmek için gerekli olandan daha üstün bir liyakat gösterenlerin, terfi dönemi içinde haklarında birinci ve ikinci bölgelerde çalışanlar için en az 30, diğer bölgelerde çalışanlar
bakımından en az 15 kanun yolu değerlendirme formu düzenlenmesi ve düzenlenen kanun yolu değerlendirme formlarından %70’inin, kadastro davalarına bakan hâkimler yönünden ise %60’ının “çok iyi” ve “iyi” olması ile “zayıf” kanun yolu değerlendirme formlarının oranının, tüm kanun yolu değerlendirme formlarının toplamına göre %2’yi geçmemesi şartıyla “B” defterinde yükseltilmelerine Kurulca karar verilebilir.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı İlke Kararının 10’uncu maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinin, “sonuçlandıranların terfi dönemi içinde haklarında birinci ve ikinci bölgelerde çalışanlar için en az 30, diğer bölgelerde çalışanlar bakımından en az 15 kanun yolu değerlendirme formu
düzenlenmesi ve düzenlenen kanun yolu değerlendirme formlarından %70’i “çok iyi” ve “iyi” olup “zayıf” kanun yolu değerlendirme formlarının oranının, tüm kanun yolu değerlendirme formlarının toplamına göre %2’yi geçmemesi şartıyla, “B” defterinde yükseltilmelerine
Kurulca karar verilebilir.” olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 3 – Aynı İlke Kararının 10’uncu maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesinin, “dosyayı sonuçlandırıp karara bağlayan ve başarılı sayılmak için gerekli olandan daha üstün bir liyakat gösterenlerin, terfi dönemi içinde haklarında birinci ve ikinci bölgelerde çalışanlar için
en az 30, üçüncü bölgede çalışanlar bakımından en az 15 kanun yolu değerlendirme formu düzenlenmesi ve %70’inin, “çok iyi” ve “iyi” olması ile “zayıf” kanun yolu değerlendirme formlarının oranının, tüm kanun yolu değerlendirme formlarının toplamına göre %2’yi
geçmemesi şartıyla, “B” defterinde başarılı olduklarına Kurulca karar verilebilir.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı İlke Kararının 10’uncu maddesine dördüncü fıkra olarak, “Bu maddenin uygulanmasında, Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcıları, bölge idare mahkemesi ve bölge adliye mahkemesi daire başkanları, üyeleri ile kadastro davalarına bakan
hâkimler bakımından, terfi dönemi içinde haklarında belli sayıda kanun yolu değerlendirme formu düzenlenmesi şartı aranmaz.” eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı İlke Kararına aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu İlke Kararında Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 04.11.2020 tarihli ve 146-147/Terfi sayılı kararıyla yapılan değişiklikler,
05.04.2017 tarihli ve 675/2 sayılı “Birinci Sınıfa Ayrılan ve Birinci Sınıf Olan Hâkim Ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar Kurulu İlke Kararı’nın 10’uncu maddesinde değiştirilen kanun yolu değerlendirme formu sayılarına
ilişkin hükümler 2020 Aralık terfi döneminden itibaren uygulanır.”

MADDE 6 – Bu İlke Kararı yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 7 – Bu İlke Kararı hükümlerini Hâkimler ve Savcılar Kurulu yürütür

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

+ AdaletMedya İnstagram Hesabımızı Takip Edin
ads
– Resmi Twitter Hesabımız