• DOLAR
  $1.230,5
 • EURO
  $0,3778
 • ALTIN
  $16.771,75
 • BIST
  $76,66
Hakim ve Savcı Eğitim Merkezi

Hakim ve Savcı Eğitim Merkezi

Ankara’da Adalet Bakanlığına bağlı adli ve idari yargı hâkim ve savcı adaylarının yetiştirilmeleri amacı  ile kurulan Hâkim ve Savcı  Adayları Eğitim Merkezi’nde;


Avrupa Birliğine katılım sürecinde üye ülkelerdeki mevzuata ve uygulamalara uyumu sağlamak üzere, adalet alanında eğitim ve diğer bazı görevleri yerine getirecek bağımsız bir kurumun oluşturulması gündeme gelmiş ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanunu, 23.07.2003 tarihinde kabul edilmiştir. 4954 sayılı Kanunla tüzel kişiliğe sahip, bilimsel, idari ve mali özerkliği olan Türkiye Adalet Akademisi kurulmuştu.

4954 sayılı Kanunun Geçici 5. maddesi ile 3221 sayılı Kanunla kurulmuş olan Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi, Türkiye Adalet Akademisi bünyesinde Eğitim Merkezine dönüştürülmüştü.

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesiyle özel bütçeli kuruluşlar arasında yerini almıştı.

Türkiye Adalet Akademisi faaliyetlerini Etlik-Dışkapı mevkiinde bulunan tesislerde sürdürmekte iken; Ahlatlıbel mevkiinde bulunan 25.413 metrekare kapalı, 74.587 metrekare açık olmak üzere toplam 100.000 metrekarelik yeni yerleşkeye taşınmıştı. Bu kompleksin irtifak hakkı 29 yıllığına Türkiye Adalet Akademisi’ne tahsis edilmişti. Yerleşkede, bir adet idari bina, iki adet eğitim binası, bir adet yatılı tesis ve bir adet sosyal tesisten oluşan toplam beş adet hizmet binası bulunmaktadır.

Türkiye Adalet Akademisi 16.11.2005 tarihinden bu yana faaliyetlerini bu yerleşkede sürdürmekteydi.

9 Temmuz 2018 tarih ve 30473 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmümde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi ile 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

10 Temmuz 2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Hâkim ve Savcı Eğitim Merkezi başlıklı 60 ıncı maddesinde; hakim ve savcıların, meslek öncesi ve meslek içi eğitim programları ile eğitim ve öğretim hizmetlerinden faydalanması uygun görülen diğer kişilere yönelik eğitim programlarının Eğitim Dairesi Başkanlığınca düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.

703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce adlî veya idari yargıda hâkim ve savcı adaylığına atananlardan meslek öncesi eğitimlerini tamamlayan adayların yazılı ve sözlü sınavlarının yapılması hariç: Hâkim ve Savcı Eğitim Merkezi organları oluşturuluncaya kadar Akademi tarafından yapılması gereken görev ve hizmetlerin, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yürütüleceği düzenlenmiştir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

+ AdaletMedya İnstagram Hesabımızı Takip Edin
ads