• DOLAR
  $1.974,8100
 • EURO
  $0,5929
 • ALTIN
  $32.066,9600
 • BIST
  $122,6000
Av. Ayşe BAŞAK
Av. Ayşe BAŞAK
buhesap-gizlidir@adaletmedya.net
Evlat Edinme Davası ve Tüm Detaylar
 • 26 Aralık 2020 Cumartesi
 • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
 • +
 • -

Evlat edinme TMK’ da gösterilen gerekli şartları sağlayan eşlerin veya evli olmayan kişilerin tek başlarına evlat edinilmeye uygun durumda olan küçük, kısıtlı ya da erginler ile aralarında mahkeme kararıyla kurulan yapay soybağı ilişkisidir. Evlat edinme işlemi, nüfustaki değişiklikleri gerektireceğinden ancak mahkeme kararı ile mümkün olabilmektedir.

Evlat edinmenin evlat edinen ve evlat edilen açısından birçok amacı bulunmaktadır. Kimsesiz çocukların aile ortamında büyümesini sağlamak, çocuk sahibi olamayan çiftlerin çocuk isteğini gerçekleştirmek, çocuk sahibi olsa da daha fazla çocuğa bakmak isteyen çiftlere bu imkanı sağlamak, kimsesiz çocukların psikolojik ve sosyal olarak daha rahat bir ortamda büyümesini sağlamak gibi. Evlat edinmede dikkat edilmesi gereken en önemli husus; evlat edinenin çıkarlarının korunmasıdır. Evlat edinenin çocuk olması durumunda; çocuğun üstün menfaatinin zedelenmemesi gerekmektedir.

Küçüklerin evlat edinilmesi ve erginler ile kısıtlıların evlat edinilmesi olmak üzere kanunun öngördüğü iki tür evlat edinme vardır.

-EVLAT EDİNME TÜRLERİ

 1. A) Küçüklerin Evlat Edinilmesi

Küçüklerin evlat edinilmesi de 2 ayrı başlıkta değerlendirilebilir. Küçük terimi Hukukumuza göre 18 yaşından küçükleri ifade etmektedir.

 

1-Tek başına evlat edinme

Bir küçüğün evlât edinilmesi, evlât edinen tarafından bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması koşuluna bağlıdır. Evlât edinmenin her hâlde küçüğün yararına bulunması ve evlât edinenin diğer çocuklarının yararlarının hakkaniyete aykırı bir biçimde zedelenmemesi de gerekir. Kanun koyucunun bu konudaki hassasiyeti gözden kaçmamalıdır.

Evli olmayan kişi otuz yaşını doldurmuş ise tek başına evlât edinebilir. Kanun koyucunun 30 yaş sınırı koyması evlat edinecek kişilerde belirli bir olgunluk şartı aradığının göstergesidir.

Normal şartlar altında evli olan eşlerden birinin diğer eşten ayrı olarak tek başına evlat edinmesi mümkün değildir Ancak istisnai bir durum olarak; 30 yaşını doldurmuş olan eş, diğer eşin ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksunluğu veya iki yılı aşkın süreden beri nerede olduğunun bilinmemesi ya da mahkeme kararıyla iki yılı aşkın süreden beri eşinden ayrı yaşamakta olması yüzünden birlikte evlât edinmesinin mümkün olmadığını ispat etmesi hâlinde, tek başına evlât edinebilir. Medeni Kanun’un 307.maddesi yukarıda şartların ispatlanması halinde tek başına evlat edinmeye izin vermiştir.

2-Eşlerin birlikte evlat edinilmesi

Kanun koyucu evli olan kişilere de evlat edinme imkanı tanımış ancak bunu belirli koşullara bağlamıştır:

-Eşler, ancak birlikte evlât edinebilirler; evli olmayanlar birlikte evlât edinemezler.

-Eşlerin evlat edinebilmeleri içinen az beş yıldan beri evli olmaları veya otuz yaşını doldurmuş bulunmaları gerekir.

Kanun, evli olan eşlerin, diğer eşin çocuğunu da evlat edinebilmesine de imkan tanımıştır. Bunun için eşlerin en az iki yıldan beri evli olmaları veya evlat edinecek eşinotuz yaşını doldurmuş bulunması gerekir.

Evlat edinen açısından yukarıdaki şartların bulunması zorunludur. Bu şartlar haricinde evlat edinmek için aşağıdaki şartların da sağlanması gerekmektedir:

 

Evlat edinilecek küçüğün rızası ve yaşı

Evlât edinilenin, evlât edinenden en az on sekiz yaş küçük olması şarttır. Öngörülen yaş farkından daha fazla yaş farkının olması da mümkündür.

Ayırt etme gücüne sahip olan küçüğün kendirızası alınmadıkça evlât edinilemez.Küçüğün rızası burada belirleyici bir etkiye sahiptir. Ancak vesayet altında olan küçük de durum farklıdır, vesayet altındaki küçük, ayırt etme gücüne sahip olup olmadığına bakılmaksızın vesayet dairelerinin izniyle evlât edinilebilir.

Evlat edinilecek küçüğün ana ve babasının rızası

Evlât edinme, küçüğün ana ve babasının rızasını gerektirir. Söz konusu evlat edinilme sürecinde küçüğün ana ve babasının rızasının alınması önemli bir şarttır.

Rıza, küçüğün veya ana ve babasının oturdukları yer mahkemesinde sözlü veya yazılı olarak açıklanarak tutanağa geçirilir. Verilen rıza, evlât edinenlerin adları belirtilmemiş veya evlât edinenler henüz belirlenmemiş olsa dahi geçerlidir. Söz konusu rızanın verileceği zaman önem arz etmektedir. Herhangi bir zamanda verilen rıza geçerli değildir. Rızanın verileceği zaman koşullara bağlanmıştır. Şöyle ki:

– Rıza, küçüğün doğumunun üzerinden altı hafta geçmeden önce verilemez.

-Rıza, tutanağa geçirilme tarihinden başlayarak altı hafta içinde aynı usulle geri alınabilir.

– Geri almadan sonra bir kez daha yeniden verilen rıza kesindir. Bu rızanın geri alınması mümkün değildir.

Evlat edinilecek küçüğün ana ve babasının rızasının aranmayacağı haller

Yukarıda anlattığımız bölümde evlat edinme sürecinde küçüğün ana ve babasının rızasının alınmasının önemli bir şart olduğunu söylemiştik ancak bazı durumlar vardır ki kanun koyucu burada küçüğün ana ve babasının rızasının alınmasını şart koşmamıştır. Bu durumları şöyle sıralayabiliriz:

-Ana veya babanın kim olduğu veya uzun süreden beri nerede oturduğu bilinmiyorsa veya ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksun bulunuyorsa,

-Ana veya baba küçüğe karşı özen yükümlülüğünü yeterince yerine getirmiyorsa.

Ana ve babadan birinin küçüğe karşı özen yükümlülüğünü yeterince yerine getirmemesi sebebiyle rızasının aranmaması hâlinde, bu konudaki karar kendisine yazılı olarak bildirilir.

B)Erginlerin Ve Kısıtlıların Evlat Edinilmesi

Evlat edinilecek kişinin ergin veya kısıtlı olması durumunda ancak evlat edinenin alt soyunun açık muvafakatiyle evlat edinme gerçekleştirilebilir.

Ergin ve kısıtlıların evlat edinilmesi,küçüklerin evlat edinilmesine göre kanunumuzca daha zor şartlara bağlanmıştır. TMK md.313’de şartlar şu şekilde belirtilmiştir.

-Bedensel veya zihinsel engeli sebebiyle sürekli olarak yardıma muhtaç ve evlât edinen tarafından en az beş yıldan beri bakılıp gözetilmekte ise,

–  Evlât edinen tarafından, küçükken en az beş yıl süreyle bakılıp gözetilmiş ve eğitilmiş ise,

-Diğer haklı sebepler mevcut ve evlât edinilen, en az beş yıldan beri evlât edinen ile aile hâlinde birlikte yaşamakta ise.

Evlat edinilmek istenen ergin veya kısıtlı eğer evli ise evlat edinilmesi için ise yukarıdaki şartlara ek olarak evlat edinilecek kişinin eşinin de rızası gerekmektedir.

EVLAT EDİNME DAVASI

 Evlat edinme yalnızca dava yolu ile gerçekleşebilir. Bu iş için görevli mahkeme Aile Mahkemeleri olup, aile mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleri’dir. Yetkili mahkeme ise eşlerden birinin veya evlat edinilecek kişinin oturduğu yer Aile Mahkemesidir. Davacı taraf, evlat edinmek isteyen kişi olup davalı taraf ise; evlat edinilecekküçüğün alınacağı kurum veya kişilerdir. Dava, evlat edinilinecek kişiyi yöneltilmez. Evlat edinme davasında yargılama süresi, mahkemenin yoğunluk derecesine bağlı olarak değişebilir. Tahmini olarak 6 ay gibi bir süreçte sonuç alınan evlat edinme davasında yukarıda şartların sağlanmasının yanında mahkeme gerekli görmesi halinde tanıkları dinleyebilir, uzman yardımları ilebilirkişi raporundan yararlanabilir.

EVLAT EDİNME DAVASININ SONUÇLARI

 Mahkemeninevlat edinme kararı ile birlikte, evlatlık ilişkisi kurulmuş olur. Evlat edinilenin ana ve babasına ait hak ve yükümlülükler mahkemenin kararı ile evlat edinene geçer. Evlatlık, kendi kan bağından doğan mirasçılığını korumakla birlikte evlat edinen de mirasçısı olur. Evlatlık, küçük ise evlat edinenin soyadını alır. Evlat edinen dilerse, küçüğe yeni bir isim verebilir. Ancak evlat edinilen ergin ise, soyadını istemi halinde değiştirebilir. Küçüğün nüfus cüzdanına ana baba olarak evlat edinenlerin ismi yazılır.

Evlat edinecekler evlat edinme işlemlerinin gizli tutulmasını istedikleri takdirde mahkeme bu belgeleri gizli tutmakla yükümlüdür.

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

AdaletMedya İnstagram Hesabımız
ads
– Resmi Twitter Hesabımız