• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
Av. Sahra DÜZGÜN TUCEL
Av. Sahra  DÜZGÜN TUCEL
mail.hesabi.gizli@adaletmedya.net
Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi İncelemesi
  • 23 Eylül 2020 Çarşamba
  • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
  • +
  • -

ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ VE İZLEME YÖNTEMLERİ

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, 24 Kasım 2011’ de kabul edilen, Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi,  Bakanlar Kurulu’ nun onaya ilişkin 10 Şubat 2012 tarih ve 2012/2816 sayılı Kararı, 8 Mart 2012 tarih ve 28227 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak, 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi(AKİS) madde 62 uyarınca; Taraf devletlerin sözleşme hükümlerine uyarak, ortak veya karşılıklı mevzuat ve iç hukuk kuralları esas alınarak, mümkün olan en kapsamlı şekilde işbirliği yapacaklardır. Yine sözleşmenin 63. Maddesi uyarınca; Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi(AKİS)’ nin 36, 37, 38 ve 39. Maddelerinde gösterilen şiddet eylemlerine maruz kalma riski altında olan kişi, bir başka taraf devlet ülkesinde bulunsa dahi, bu konuda bilgi sahibi olan taraf devletin, elindeki bilgileri gerekli tedbirlerin alınması için diğer taraf devlete iletmesi teşvik edilmektedir. Gerekli tedbirlerin alınması talep edilen taraf devlet, talep eden devlete, atılan adımlar, alınan tedbirler ve bu tedbirlerin sonuçlarına ilişkin bilgi vermekle yükümlüdür. Bu uluslararası işbirliği yöntemidir. Ayrıca talep edilen devlet, atılan adımların gerçekleşmesini engelleyen yada geciktiren bir durum olması halinde, talepte bulunan devleti bu konuda haberdar edecek, tüm bu süreçte ise Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi(AKİS)’ nin 365. Maddesi uyarınca, Kişisel verilerin korunması ve saklanmasına ilişkin yükümlülükler yerine getirilecektir.

Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi(AKİS)’ nin taraf devletlerce uygulanmasını, en az 10, en çok 15 üyeden oluşacak, Uzmanlar Grubu, GREVIO izleyecektir. Taraf ülke temsilcilerinden ise, Taraflar Komitesi oluşturulacaktır. GREVIO tarafından, bir soru formu hazırlanacak ve taraf devletler bu soru formuna uygun şekilde bir rapor sunacaktır. GREVIO sunulan bu raporu, ilgili taraf devletin temsilcileri ile birlikte değerlendirecek ve varılan sonuçlara ilişkin rapor, ilgili taraf devlete ve Taraflar Komitesi’ ne sunulacaktır. GREVIO Türkiye’ ye ilişkin ilk değerlendirme raporunu 15 Ekim 2018 tarihinde açıklamıştır, ”GREVIO Baseline Evaluation Report TURKEY”.  GREVIO Raporunda; Kadınlara yönelik şiddeti ortadan kaldırmak üzere alınan tedbirler, yasal düzenlemeler ve politikalar konusundaki eksikliklerle ilgili endişeler dile getirilmiş ve bu bağlamda, GREVIO Sözleşme’nin daha iyi uygulanmasını sağlamak üzere Türkiye’ ye önerilerini ortaya koymuştur. GREVIO’ nun 15 Ekim 2018 tarihli raporuna ilişkin detaylı özet ve değerlendirme başka bir çalışma ile yapılacaktır. Taraf devletler, GREVIO Raporlarını kendi ulusal parlamentolarına sunacaklardır.Böylece Ulusal Parlamentoların, bu sözleşmenin uygulanması amacıyla alınan tedbirlerin izlenmesine katılması sağlanacaktır.

İlgili sözleşmenin imzalanması ve yürürlüğü, kadına yönelik şiddet konusunda, daha uygun ve çeşitli haklar tanıyan, iç hukuk hükümlerinin ve uluslararası sözleşme hükümlerinin uygulanmasını önlemeyecektir. Bu şekilde ülkemizde yürürlükte olan 6284 Sayılı Kanun’ un uygulanması aynen devam edecektir. İstanbul Sözleşmesi ise, taraf devlet vatandaşlarına oldukça kapsamlı ve uluslararası bir hukuki ve fiili koruma sağlayacak olması nedeniyle, uygulama alanı bulması oldukça önemlidir.

Taraf devletler sözleşmenin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklar için karşılıklı görüşerek, uzlaşarak veya bir hakeme başvurarak bir çözümleme sağlayacaklardır.

Kadınlara karşı  her türlü şiddet için geçerli olan AKİS,  toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin kadın mağdurlarına özel olarak dikkat göstermeyi hedeflemekte ve sözleşmede  kullanılan “KADIN”  terimi, 18 yaşından küçük kızları da kapsayacak şekilde kullanılmaktadır.

 

Av. Sahra Düzgün Tucel

Akhmedova Raisa Vladimirovna

KAYNAKÇA:

-Ömer Uğur Gençcan, Kadın Hukuku- Ankara 2020- “Kadının İstanbul Sözleşmesi Hükümlerince Korunması”

https://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/tr/news/none-grevio_turkiye_raporunu_acikladi/

-Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi – 62,63, 64, 65,66, 67, 68, 69 70. Maddeler

 

REVIEW OF THE COUNCIL OF EUROPE ISTANBUL CONVENTION

INTERNATIONAL COOPERATION AND MONITORING METHODS

The Council of Europe Istanbul Convention was adopted by Turkey Grand National Assembly on November 24, 2011, the Cabinets approval was on February 10, 2012 with decision No. 2012/ 2816. It was published in Official Gazette numbered 28227 on March 8, 2012, and entered into force in August 2014.

In accordance with Article 62 of the Council of Europe Istanbul Convention; They will cooperate in the most comprehensive way possible, in compliance with the contractual provisions of the Contracting States, on the basis of common or mutual legislation and the rules of domestic law. Again, in accordance with the 63rd article of the contract; Even if a person who is at risk of being subjected to acts of violence indicated in Articles 36, 37, 38 and 39 of the Council of Europe Istanbul Convention, is located in the country of another state party, the state party with information on this issue is encouraged to transmit the information it has to the other state party in order to take the necessary measures. The state party from which the necessary measures are requested is obliged to inform the requesting state regarding the steps taken, the measures taken and the results of these measures. This is a method of international cooperation. In addition, the requested state will notify the requesting state in case of a situation that prevents or delays the realization of the steps taken, and in this process, in accordance with Article 365 of the Council of Europe Istanbul Convention, instead of obligations regarding the protection and storage of personal data will be brought.

The implementation of the Council of Europe’s Istanbul Convention by the state parties will be followed by the Group of Experts, GREVIO, consisting of at least 10 and at most 15 members. A Committee of Parties will be established among the representatives of the State Party. A questionnaire will be prepared by GREVIO and the states parties will submit a report in accordance with this questionnaire. GREVIO will evaluate this report with the representatives of the relevant state party and the report on the conclusions will be submitted to the relevant state party and the Committee of Parties.  GREVIO  has announced to Turkey its first evaluation report on 15 October 2018, “GREVIO Baseline Evaluation Report Document”. GREVIO Report; measures to Eliminate Violence Against Women, voiced concerns about deficiencies in regulations and policies and in this context, Turkey has revealed proposals to ensure better implementation of the convention grevio.  A detailed summary and evaluation of GREVIO’ s report dated 15 October 2018 will be carried out with another study. States Parties shall submit their GREVIO reports to their national parliaments.  In this way, national parliaments will participate in the monitoring of measures taken for the purpose of implementing this convention.

The signing and entry into force of the relevant Convention shall not prevent the application of the provisions of domestic law and the provisions of the International Convention, which recognize more appropriate and diverse rights to violence against women. In this way, the application of the law No. 6284 in force in our country will continue in the same way. The Istanbul Convention, on the other hand, is very important to find an application area, as it will provide a fairly comprehensive and international legal and actual protection for citizens of the state party.

States Parties shall provide a settlement for disputes that may arise during the implementation of the convention by mutual negotiation, compromise or by contacting an arbitrator.

Istanbul Convention Of The Council Of Europe , which applies to all forms of violence against women, aims to pay special attention to female victims of gender-based violence, and the term “woman” used in the contract is used to include girls under the age of 18.

REFERENCES:

-Ömer Uğur Gençcan, The Woman Law – Ankara 2020- “Protection Of Women By The Provisions Of The Istanbul Convention”

Istanbul Convention Of The Council Of Europe – Articles 62,63, 64, 65,66, 67, 68, 69 70.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

AdaletMedya İnstagram Hesabımız
ads