Hukuk Haberleri
Adalet Sen’den Yargı Çalışanları İçin Yeni Reform Talebi
Sosyal Medyada Paylaş

Adalet Sen’den Yargı Çalışanları İçin Yeni Reform Talebi

Adalet Sendikası yaptığı açıklama ile; Yargı Reformu Strateji Belgesinde unutulan Yargı Çalışanları için önerilerimizi rapor halinde Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına sunduklarını belirtti.

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞINA

 

Adalet Bakanlığımızca yargının işleyişinde bir kısım düzenlemeler yapılmak üzere “Yargı Reformu Strateji Belgesi” hazırlanmıştır. Bilindiği üzere Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6.maddesinde; “…. taslaklar hakkında ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınır. Bu çerçevede ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra; Taslaklar hakkında konuyla ilgili mahallî idareler, üniversiteler, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinden de faydalanılır.” denilmektedir.

Mevcut taslağın adının Yargı Reformu Strateji Belgesi olduğu görülmektedir. Taslağın incelenmesinde yargının işleyişinde kalitenin arttırılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda “özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi, yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının geliştirilmesi, performans ve verimliliğin arttırılması, adalete erişimin kolaylaştırılması ve hizmette memnuniyetin arttırılması gibi” bir kısım başlıklar açılmıştır. Ancak bu projenin hayata geçmesini sağlayacak yargının temel taşı olan personele yönelik hiçbir reformdan bahsedilmediği de tespit edilmiştir.

Yargının işleyişinde, tarafsızlığında ve güvenilirliğinde kalitenin arttırılmasını, bu hizmete mahsus vatandaşın memnuniyetinin arttırılmasını bizler de destekliyoruz. Ancak bu yükün kaldırılmasını sağlayacak personelin aynı zamanda bu ülkenin bir vatandaşı olduğunu göz ardı etmemek, yargı reformunda çalışanların da hissetmiş oldukları eksiklikleri gidermek, bu haliyle personel/vatandaş memnuniyetini arttırmak da Bakanlığımızın asli vazifelerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Bu haliyle, bizler de Adalet Bakanlığı çalışanlarının sendikası olarak, yazımız ekinde Yargı Reformu Strateji Belgesi Taslağına eklenmek üzere görüş ve önerilerimizi takdim ediyoruz.

Konuya ilişkin çalışmaların hassasiyet ve titizlikle yapılarak, personel/vatandaş memnuniyetinin tesisini saygıyla arz ve talep ederiz.

 

Hasan Hüseyin TAŞCI

Genel Başkan vekili

 

ads

Bir Yorum Bırak

Tüm Hakları Saklıdır © 2019 Adalet Medya.net