• DOLAR
  $2.533,2200
 • EURO
  $0,8810
 • ALTIN
  $37.670,1100
 • BIST
  $168,6000
6763 ve 7188 sayılı Yasa Değişiklikleri ile Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma

6763 ve 7188 sayılı Yasa Değişiklikleri ile Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma

Kitap Severlere Müjde !

Cumhuriyet Savcımız Sayın Mustafa Aydın AŞIK’ın “6763 ve 7188 sayılı Yasa Değişiklikleri ile Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma” kitabı çıktı…

Tüm Yargı Camiası ve Hukuk Dünyasına hayırlı & uğurlu olsun.

Kitaba Dair Ayrıntı ve Detaylar;

Uzlaştırma kurumu, mağdur haklarının korunması yönündeki gelişmeler neticesinde ortaya çıkan onarıcı adalet anlayışının uygulamalarından biridir. Hepimizin bildiği gibi Anadolu’nun pek çok köyünde kasabasında ya da şehrinde meydana gelen problemlerde o yerdeki sözü geçeceği düşünülen kişiler ya da aile büyükleri yıllar boyunca devreye girmiş ve problem yaşayan tarafları bir nevi uzlaştırarak onarıcı adalete katkı sağlamış ve olayların yargı mercilerine taşınmasına engel olmak suretiyle yargının iş yükünü azaltmıştır. Bu anlamda aslında uzlaştırma kurumu ülkemize ve kültürümüze yabancı olmayan bir kavram olmasına rağmen ne yazık ki Ceza mevzuatımıza 2005 yılında yapılan düzenleme ile ilk önce Türk Ceza Kanunu ile girmiş olup daha sonra yapılan değişiklikle Ceza Muhakemesi Kanunumuzda yer almaya başlamıştır.

Bu kitapta Türk Ceza Hukuku’n da önemli bir yere sahip olan uzlaştırma kurumu, Adalet Bakanlığı Alternatif Çözümler Daire Başkanlığının yayımladığı “Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma Eğitim Kitabı” başta olmak üzere pek çok farklı kaynak ve yargı kararlarından yararlanılmak suretiyle anlatılmaya çalışılmıştır. Uzlaştırma kurumunda köklü değişiklikler gerçekleştiren 6763 ve 7188 sayılı Kanun değişiklikleri kitaba işlenmiş olup ; uygulamada ortaya çıkan ve özellikle uzlaştırmacıların da sık sık problem yaşadıkları konularda yol gösterici olması amacıyla hazırlanmıştır.

Kitabı satın almak için buraya tıklayınız…

Adalet Medya Yönetimi olarak Hukuk Dünyasına bu kitabı kazandıran Cumhuriyet Savcımız Sn. Mustafa Aydın Aşık’a teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz.

 

 

6763 ve 7188 sayılı Yasa Değişiklikleri ile Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma Kitabı

İçindekiler
Önsöz  5
Teşekkür  7
Kısaltmalar  13
GİRİŞ  15
1. ONARICI ADALET ANLAYIŞI VE UZLAŞMA/UZLAŞTIRMA  17
1.1. ONARICI ADALET ANLAYIŞI  17
1.1.1. Genel Olarak  17
1.1.2. Onarıcı Adalet Anlayışı ile Uzlaştırma Kurumunun Tarihsel Gelişimi  18
1.2. UZLAŞMA/UZLAŞTIRMA  20
1.2.1. Uzlaşma/Uzlaştırma Kavramı  20
1.2.2. Uzlaştırmanın Hukuki Niteliği  21
1.2.3. Karşılaştırmalı Hukukta Uzlaştırma  22
1.2.3.1. Fransa  22
1.2.3.2. Almanya  23
1.2.3.3 Avusturya  24
1.2.3.4 İngiltere  25
1.2.3.5. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)  25
1.2.3.6 İtalya  26
1.2.3.7 Japonya  26
1.2.3.8 Belçika  27
1.2.4. Uzlaştırmanın Diğer Bazı Kurumlarla Mukayesesi  27
1.2.4.1 Tahkim  27
1.2.4.2 Arabuluculuk  28
1.2.4.3 Şikâyetten vazgeçme  28
1.2.4.4 Ön ödeme  29
1.2.4.5 Etkin pişmanlık  30
1.2.4.6 Sulh ve feragat  31
1.2.4.7 Seri Muhakeme Usulü  31
2. TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE UZLAŞTIRMANIN ESASLARI, İLKELERİ, ŞARTLARI VE GENEL HÜKÜMLER  33
2.1. UZLAŞTIRMANIN AMACI VE FAYDALARI  33
2.1.1. Uzlaştırmanın Amacı  33
2.1.2. Uzlaştırmanın Faydaları  34
2.2. UZLAŞTIRMANIN İLKELERİ  35
2.2.1. Gönüllülük İlkesi  35
2.2.2. Aydınlatma İlkesi  36
2.2.3. Menfaatlerin Korunması İlkesi  37
2.2.4. Şahsilik İlkesi  37
2.2.5. Uzlaştırmacının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı  38
2.2.6. Gizlilik İlkesi  39
2.2.7. Masumiyet Karinesine Uygunluk İlkesi  40
2.2.8. Bağlayıcı Karar Alma Yasağı  41
2.2.9. Görüşmelerin Saygı Çerçevesinde ve Medeni Usullerle Yürütülmesi İlkesi  41
2.3. UZLAŞTIRMANIN ŞARTLARI  41
2.3.1. Uzlaştırmanın Taraflara İlişkin Şartları  42
2.3.1.1. Genel Olarak  42
2.3.1.2. Mağdur veya Suçtan Zarar Görenin Gerçek Kişi veya Özel Hukuk Tüzel Kişisi Olması  42
2.3.1.3. Taraflardan Birinin Ölümü ve Mirasçılık  43
2.3.1.4. Şüpheli veya Sanığın Akıl Hastası Olması  45
2.3.2. Uzlaştırmanın Suça İlişkin Şartları  45
2.3.2.1. Suç ile Alakalı Muhakeme Şartlarının Bulunması  45
2.3.2.2. Soruşturma Konusu Suça İlişkin Şüpheli Hakkında Yeterli Şüphe Oluşturacak Delilin Bulunması  48
2.3.2.3. Suçun Uzlaştırma Kapsamında Olması  49
2.3.2.3.1. Uzlaştırma Kapsamındaki Suçlar  49
2.3.2.3.2. Suça Sürüklenen Çocuklar Hakkında Uzlaştırmanın Kapsamı  52
2.3.2.3.3. Uzlaştırma Kapsamında Olmayan Suçlar  53
2.3.2.3.4. Uzlaştırma Kapsamındaki Bir Suçun Uzlaştırma Kapsamında Olmayan Bir Suç ile Birlikte Aynı Mağdura Karşı İşlenmesi  53
2.4. UZLAŞTIRMANIN GENEL İLKELERİ  54
2.4.1. Mağdur veya Suçtan Zarar Görenin Gerçek Kişi veya Özel Hukuk Tüzel Kişisi Olması  54
2.4.2. Aynı Olayda Birden Fazla Şüpheli veya Sanığın Varlığı Durumunda Uzlaştırma  55
2.4.3. Bir Suç Nedeniyle Birden Fazla Mağdur veya Suçtan Zarar Görenin Bulunması  56
2.4.4. Uzlaştırmanın Aynı Soruşturma veya Kovuşturmada Bir Kez Yapılabilmesi  56
2.4.5. Uzlaştırmanın Uyuşmazlığı Ceza ve Tazminat Hukuku Bakımından Sonlandırması  58
2.4.6. Uzlaştırma Sürecinin Devamının Soruşturma İşlemlerine Engel Olmaması  58
2.4.7. Çocuk Hakkında Koruyucu ve Destekleyici Tedbirlere Engel Olmama  59
2.4.8. Uzlaştırma İşlemlerinin Devredilememesi ve Teklifin Bizzat Uzlaştırmacı Tarafından Yapılması  59
2.4.9. Uzlaştırmanın Şüpheli (Sanık) ile Mağdur (Suçtan Zarar Gören) Arasında Gerçekleştirilmesi ve Mirasçılık  60
2.4.10. Yurtdışında Bulunan veya Ulaşılamayan Tarafla Uzlaştırmanın Gerçekleştirilememesi  60
2.4.11. Uzlaştırmanın Muhakeme Engeli Olması  61
3. UZLAŞTIRMA TEŞKİLATI VE UZLAŞTIRMACI  63
3.1. UZLAŞTIRMA TEŞKİLATI  63
3.1.1. Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı  63
3.1.2. Uzlaştırma Büroları  65
3.2. UZLAŞTIRMACI  66
3.2.1. Uzlaştırmacının Nitelikleri  66
3.2.2. Uzlaştırmacı Eğitimi  67
3.2.3. Uzlaştırmacının Görevlendirilmesi  69
3.2.4. Uzlaştırmacıya İlişkin Etik Kurallar  70
3.2.5. Uzlaştırmacının Reddi ve Çekinmesi  72
3.2.6. Uzlaştırmacının Yükümlülükleri ve Yasakları  74
4. UZLAŞTIRMA USULÜ  75
4.1. SORUŞTURMA EVRESİNDE UZLAŞTIRMA USULÜ  75
4.1.1. Delillerin Toplanması  75
4.1.2. Uzlaştırmacının Görevlendirilmesi  76
4.1.3. Uzlaştırmacının Hazırlanması  78
4.1.4. Uzlaştırmacının Taraflara Uzlaştırma Teklifi Yapması  79
4.1.5. Müzakere  82
4.1.6. Müzakerenin Sonuçlandırılması  88
4.2. İDDİANAMENİN İADESİ EVRESİNDE UZLAŞTIRMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ  90
4.3. KOVUŞTURMA EVRESİNDE UZLAŞTIRMA USULÜ  91
4.4. KANUN YOLU EVRESİNDE UZLAŞTIRMA USULÜ  94
4.5. İNFAZ EVRESİNDE UZLAŞTIRMA USULÜ  95
5. UZLAŞTIRMANIN SONUÇLARI  99
5.1. SORUŞTURMA EVRESİNDE UZLAŞTIRMANIN SONUÇLARI  99
5.1.1. Uzlaşmanın Sağlanması  99
5.1.2. Uzlaşmanın Sağlanamaması  101
5.2. KOVUŞTURMA EVRESİNDE UZLAŞTIRMANIN SONUÇLARI  102
5.2.1. Uzlaşmanın Sağlanması  102
5.2.2. Uzlaşmanın Sağlanamaması  104
5.3. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA EVRELERİ BAKIMINDAN UZLAŞTIRMANIN ORTAK SONUÇLARI  104
5.3.1. Tekerrür Hali ve Adli Sicil Kayıtları  104
5.3.2. Şahsi Alacak Taleplerine Etkisi  106
5.3.3. Yakalama ve Tutuklamadan Kaynaklanan Tazminat Taleplerine Etkisi  106
5.3.4. Müsadereye Etkisi  107
5.3.5. Zamanaşımı ve Dava Süresine Etkisi  109
5.3.6. Uzlaştırma Kararına Yönelik Kanun Yolları  110
5.3.7. Uzlaştırmacı Ücreti ile Uzlaştırma Giderleri  110
SONUÇ  113
UZLAŞTIRMAYA İLİŞKİN RAPOR ÖRNEKLERİ  119
ONAYLANMAYACAK RAPOR ÖRNEKLERİ  132
İLGİLİ MEVZUAT
5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU  153
CEZA MUHAKEMESİNDE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ  157
2020 YILI UZLAŞTIRMACI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ  191
Kaynakça  193
Kavram Dizini  199

Kitabı satın almak için buraya tıklayınız…

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

+ AdaletMedya İnstagram Hesabımızı Takip Edin
ads
– Resmi Twitter Hesabımız